Inwestycja C2.1.1 ma na celu zwiększenie liczby spraw możliwych do załatwienia drogą elektroniczną przy wykorzystaniu e-usług i procesów cyfrowych oraz zapewnienie modelowego systemu wsparcia zastosowań przełomowych technologii.

AKTUALNY data naboru wniosków od 21.06.2024 do 20.09.2024

21 czerwca 2024 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór projektów w trybie niekonkurencyjnym

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru?
IV kwartał 2024 r.
Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków?

Wniosek składa się wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego CST2021, dostępnego pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl/, i platformy ePUAP, zgodnie ze sposobem opisanym w Regulaminie wyboru przedsięwzięcia do objęcia wsparciem dla naboru nr KPOD.05.06-IW.06-001/24

Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?

Ostatecznym odbiorcą wsparcia przedsięwzięcia składanego w ramach naboru, realizowanego w trybie niekonkurencyjnym w ramach Inwestycji C2.1.1., może być wyłącznie przedsięwzięcie znajdujące się na liście projektów indykatywnych opublikowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji dla Inwestycji C2.1.1 KPO na stronie https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/wyniki-naboru2

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Celem naboru jest wybór przedsięwzięć do których realizacji przyczyni się do zwiększenia liczby spraw możliwych do załatwienia drogą elektroniczną przy wykorzystaniu e-usług i procesów cyfrowych oraz zapewnienie modelowego systemu wsparcia zastosowań przełomowych technologii.Osiągnięcie tego celu nastąpi poprzez:- opracowanie nowych lub udoskonalenie już istniejących e-usług w administracji publicznej umożliwiających obywatelom załatwianie spraw administracyjnych przez internet;- opracowywanie nowych lub udoskonalanie już istniejących systemów informatycznych w administracji publicznej

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć?

Zasady oceny Przedsięwzięć w Inwestycji C2.1.1. KPO

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia?

Maksymalny poziom wsparcia przedsięwzięcia wynosi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

 

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

447 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty
Regulamin naboru

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura złożenia wniosku o ponowną ocenę została opisana w Regulaminie wyboru przedsięwzięcia do objęcia wsparciem. W przypadku nieobjęcia przedsięwzięcia wsparciem, ostatecznemu odbiorcy wsparcia przysługuje wniosek o ponowną ocenę przedsięwzięcia zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie wyboru przedsięwzięcia do objęcia wsparciem.

Pytania i odpowiedzi?

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru JW udziela w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: C2.1.1kpo@cppc.gov.pl

Linki

https://www.gov.pl/web/cppc/inwestycja-c211-e-uslugi-publiczne-rozwiazania-it-usprawniajace-funkcjonowanie-administracji-i-sektorow-gospodarki

Wszelkie zmiany w dokumentacji naborowej będą publikowane pod ww. linkiem.

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
20/07/2024
temperature icon 26°C
zachmurzenie duże
Humidity 43 %
Pressure 1014 hPa
Wind 6 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top