16 lipca 2024 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomi nabór „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 (FEPW). Celem działania jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Data naboru?

od 16.07.2024 do 03.04.2025

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru?

60 dni

Miejsce składania wniosków?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków?

Wnioski należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (link) dostępnego na stronie internetowej PARP.

Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?

-Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), prowadzące działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Celem konkursu jest wsparcie MŚP z Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji. Wsparcie w działaniu 1.3 FEPW jest dwuetapowe i obejmuje:

Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji;
Etap II – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć?

Ocena projektów dokonywana jest w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący FEPW, wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu wyboru projektów.

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia?

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych to 92 218 zł

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Alokacja naboru to 10 mln zł

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawca może wnieść protest do IP w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o negatywnym wyniku oceny projektu, zgodnie z art. 64 ustawy wdrożeniowej.W przypadku:

-nieuwzględnienia protestu,
-pozostawienia protestu bez rozpatrzenia,

wnioskodawca może wnieść skargę do sądu administracyjnego, zgodnie z trybem określonym w art. 73-76 ustawy wdrożeniowej.

Pytania i odpowiedzi?

Pytania o warunki naboru można kierować:

za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie naboru,
na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl, oraz
telefonicznie pod numerami 22 574 07 07 lub 0 801 332 202.

Linki: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-w-msp

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

 

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
21/07/2024
temperature icon 29°C
zachmurzenie duże
Humidity 48 %
Pressure 1009 hPa
Wind 18 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top