Ochrona klimatu jest jednym z najpilniejszych zadań tej dekady. Firmy i społeczności muszą przejść duże zmiany, aby stać się neutralne klimatycznie. E.ON, jako międzynarodowa organizacja, odgrywa wiodącą rolę w kształtowaniu dekarbonizacji Europy. Przyczynia się do szybszej transformacji energetycznej i tworzy zrównoważoną przyszłość. Dlatego Fundacja E.ON w Niemczech, Fundacja E.ON w Polsce oraz Fundacja VSE na Słowacji uruchomiły program grantowy „E.ON łączy energię dla klimatu”. W ten sposób chcą wesprzeć projekty, które zapobiegają zmianom klimatycznym.

 

Fundacja E.ON w Polsce od wielu lat prowadzi w Warszawie działania związane z edukacją ekologiczną oraz ochroną i promocją zdrowia. W tym roku zaprosi do współdziałania inne podmioty, realizujące projekty społeczne. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje non-profit, organizacje społeczne, start-upy, instytucje naukowe, a także think tanki z całej Polski.

Program grantowy jest okazją dla beneficjentów, by nagłośnić temat zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi i skutecznie im przeciwdziałać. Wesprzemy finansowo aż 10 projektów, które zostaną zrealizowane na terenie Warszawy.

Zgłaszane projekty powinny bezpośrednio wpływać na redukcję CO2 – mogą to być pomysły związane m.in. z energetyką, budownictwem oraz mobilnością. Finansować będziemy również innowacyjne projekty z dziedziny nauki, przedsiębiorczości społecznej, edukacji i aktywizacji społeczności lokalnych, które mają przeciwdziałać zmianom klimatycznym i stymulować transformację energetyczną.

Koniecznym warunkiem jest bezpośredni wpływ proponowanych zmian na zdrowie publiczne oraz aspekt edukacyjny w kontekście działań dla klimatu.

 

Źródło: https://eon.pl/eon-dla-klimatu

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
19/05/2024
temperature icon 18°C
zachmurzenie duże
Humidity 76 %
Pressure 1015 hPa
Wind 13 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top