Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór w ramach działania 9.2 Aktywizacja zawodowa. Poniżej przedstawiamy szczegóły.

Kwota alokoacji?
41 065 095,13 zł

Poziom dofinansowania?
do 85%

Forma wsparcia?
Program wsparcia, Szkolenie

Typ naboru?
Konkurencyjny

Termin naboru?
Od 18.04.2024 do 14.06.2024

Wyniki?
I kwartał 2025

Dla kogo?

-Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

-Administracja publiczna

-Partnerzy społeczni

-Osoby fizyczne

-Służby publiczne

Na co?

Działania na rzecz poprawy dostępu do zatrudnienia. W ramach postępowania wsparciem może zostać objęty wyłącznie następujący typ projektu określony w SZOP w ramach Działania 9.2, tj. typ projektu nr 1: Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących oraz osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, cywilnoprawnych.

Jak przygotować wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w SOWA EFS, który jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z EFS+. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej: SOWA EFS. Przy opracowywaniu wniosku należy korzystać z Instrukcji użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) dla wnioskodawców/beneficjentów dostępnych na wyżej wskazanej stronie internetowej.

Jak składać wniosek?

Online. Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA EFS.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
19/05/2024
temperature icon 17°C
zachmurzenie umiarkowane
Humidity 54 %
Pressure 1003 hPa
Wind 16 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top