Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór w ramach działania 10.4 Kształcenie zawodowe. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

Kwota alokoacji?
4 549 237,32 zł

Minimalna wartośc projektu?
100 000 zł

Forma wsparcia?
Dotacja

Typ naboru?
Konkurencyjny

Termin naboru?
Od 04.04.2024 do 29.05.2024

Wyniki?
IV kwartał

Dla kogo?

-Administracja publiczna
-Instytucje nauki i edukacji
-Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
-Przedsiębiorstwa
-Służby publiczne

Wnioskodawcą uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest:

a. organizacja pozarządowa,
albo

b. instytucja prowadząca działalność oświatową lub kulturalną,
albo

c. poradnia psychologiczno- pedagogiczna oraz jej organ prowadzący,
albo

d. jednostka samorządu terytorialnego (oraz jej jednostki organizacyjne), jej związki, porozumienia i stowarzyszenia,
albo

e. szkoła i placówka oświatowa oraz jej organ prowadzący.

 

Na co?

Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury)

W ramach postępowania wsparciem może zostać objęty wyłącznie następujący typ projektu określony w SZOP w ramach Działania 10.4, tj.: Typ nr 3 Wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną.

 

Jak przygotować wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w SOWA EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej SOWA EFS.

Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) dla wnioskodawców/beneficjentów oraz Regulamin korzystania z SOWA EFS dostępne są na ww. stronie internetowej.

Wniosek należy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w zakresie Priorytetów VIII-X stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu.

Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA EFS.

Zgodnie z kryterium ogólnym formalnym nr 5: Wsparcie polityki spójności będzie udzielane wyłącznie projektom i Wnioskodawcom/Partnerom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060.

Kryterium ma zastosowanie do jednostek samorządu terytorialnego (lub podmiotów przez nie kontrolowanych lub od nich zależnych) i ich jednostek organizacyjnych. Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia (w postaci pliku pdf podpisanego ważnym podpisem kwalifikowanym), stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu oraz zapisów we wniosku o dofinansowanie. Oświadczenie składane jest za pośrednictwem SOWA EFS.
Jak składać wniosek?

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
14/04/2024
temperature icon 14°C
zachmurzenie duże
Humidity 81 %
Pressure 1002 hPa
Wind 18 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top