Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór w ramach działania 8.5 Usługi społeczne. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

KIEDY?

Od 14.03.2024 do 08.05.2024. Wyniki: IV kwartał

KWOTA ALOKACJI?
21 482 500 zł

MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU?
100 000,00 zł

FORMA WSPARCIA?
Dotacja

TYP NABORU?
Konkurencyjny

 

DLA KOGO?

Administracja publiczna

Wnioskodawcą uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest jednostka samorządu terytorialnego, tj. gmina.

NA CO?

Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług. W ramach postępowania wsparciem może zostać objęty wyłącznie następujący typ projektu określony w SZOP w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne, typ projektu 1e: Projekty w zakresie wsparcia dla tworzenia lub funkcjonowania placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej i ich usług, w tym CUS.

 

JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w SOWA EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej SOWA EFS.

Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) dla wnioskodawców/beneficjentów oraz Regulamin korzystania z SOWA EFS dostępne są na ww. stronie internetowej.

Wniosek należy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w zakresie Priorytetów VIII-X stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu.

Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA EFS.

Zgodnie z kryterium ogólnym formalnym nr 5: Wsparcie polityki spójności będzie udzielane wyłącznie projektom i Wnioskodawcom/Partnerom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060.

Kryterium ma zastosowanie do jednostek samorządu terytorialnego (lub podmiotów przez nie kontrolowanych lub od nich zależnych) i ich jednostek organizacyjnych. Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia (w postaci pliku pdf podpisanego ważnym podpisem kwalifikowanym), stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu oraz zapisów we wniosku o dofinansowanie. Oświadczenie składane jest za pośrednictwem SOWA EFS.

 

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?
Online

Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA EFS.

 

Regulamin, dokumenty do pobrania dostępne na stronie.

 

Źródło: funduszeue.lubelskie.pl

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
15/04/2024
temperature icon 9°C
zachmurzenie duże
Humidity 78 %
Pressure 996 hPa
Wind 6 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top