139 miast w Polsce zawalczy o 1,424 mld zł z Funduszy Szwajcarskich na swoje projekty.

„Projekt dotyczy konkretnych średnich miast w Polsce, które mierzą się z wyzwaniami demograficznymi, rozwojowymi i potrzebują wsparcia, aby móc iść do przodu z jak najszybszym rozwojem i korzyścią dla swoich mieszkańców” – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w Kraśniku

Kraśnik jest jednym ze 139 średniej wielkości miast w Polsce, które mają szansę otrzymać wsparcie na rozwój z Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Jest to program finansowany z drugiej edycji Funduszy Szwajcarskich dla Polski i realizowany ze Związkiem Miast Polskich, a MFiPR pełni rolę jego operatora.

Celem programu jest wsparcie miast, które są zagrożone utratą funkcji społeczno-gospodarczych. Są to miasta, w których np. w wyniku transformacji ustrojowej, upadły duże państwowe przedsiębiorstwa, pojawiły się wyzwania związane z odpływem ludności do największych miast, niską dzietnością, czy zanieczyszczeniem powietrza.

 

„Zachęcamy miasta średniej wielkości do skorzystania z tej unikalnej możliwości rozwojowej i inwestycyjnej. Tutaj na miejscu wiecie najlepiej, gdzie należy zainwestować środki, aby jakość życia w Waszych miastach była jak najlepsza” – mówiła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na dzisiejszej konferencji prasowej w Kraśniku.

 

„Program Rozwoju Miast ze szwajcarskim wkładem w wysokości ponad 278 mln franków szwajcarskich jest fundamentem nowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy mającego na celu zmniejszenie różnic społecznych i gospodarczych, promowanie współpracy dwustronnej i wzmocnienie wymiany wiedzy” – powiedział Ambasador Szwajcarii w Polsce Fabrice Filliez.

 

Kompleksowe projekty

Środki z Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast to pieniądze m.in. na:

 • finansowanie dla mikro-, małych i średnich firm;
 • edukację zawodową;
 • efektywność energetyczną i energię odnawialną;
 • transport publiczny;
 • gospodarkę wodno-ściekową, np. rozwój sieci kanalizacji;
 • ochronę przyrody, np. tereny zielone w mieście, parki, edukację ekologiczną, zbieranie deszczówki;
 • zarządzanie odpadami;
 • inwestycje w zdrowie, np. w przychodnie i szpitale;
 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego, czyli np. dla organizacji pozarządowych, które robią mnóstwo dobrego w naszych miastach.

Chodzi o duże projekty, o wartości pomiędzy 44 a 80 mln zł, które wpisują się strategie rozwoju miasta. Ważne, aby przygotowane inicjatywy miały charakter kompleksowy – były  inwestycjami zarówno infrastrukturalnymi, jak i społecznymi, które zaangażują mieszkańców i organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

 

Jak będzie wyglądać nabór

Miasta mogą liczyć nawet na dofinansowanie w wysokości 100 proc. wydatków. Finalnie, na wysokość wsparcia w każdym przypadku będą miały wpływ przepisy o pomocy publicznej.

Nabór będzie dwuetapowy. Miasta mają prawie 10 miesięcy (do 16 grudnia 2024 r.) na złożenie wstępnych propozycji projektów, a później, po wyborze finalistów, 5 miesięcy na ostateczne przygotowanie swoich przedsięwzięć. Miastom  w przygotowaniu i realizacji projektów pomogą eksperci ze Związku Miast Polskich i ze Szwajcarii. Ostatecznie na dofinansowanie może liczyć kilkanaście miast.

 

Wszystkie informacje i dokumenty dostępne są na stronie www.programszwajcarski.gov.pl

 

Wsparcie poparte badaniami

Polska Akademia Nauk (PAN) przeprowadziła badania, stworzyła, a następnie zaktualizowała w 2019 roku listę średnich miast, które są zagrożone utratą funkcji społeczno-gospodarczych.

Wyniki analiz PAN zostały uwzględnione w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do 2030 roku. Uznano, że te miasta wymagają kompleksowego wsparcia. W praktyce oznacza to, że będą otrzymywać finansowanie z różnych źródeł. Jednym z takich źródeł są właśnie Fundusze Szwajcarskie dla Polski, z których zdecydowana większość trafi właśnie na rozwój średnich miast.

 

O Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy

Nabór dla miast jest pierwszym w ramach drugiej edycji Funduszy Szwajcarskich dla Polski (formalnie: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy). To pieniądze na zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych w UE.

Nasz kraj jest największym beneficjentem drugiej edycji (dla 13 krajów przeznaczono 1,3 mld franków szwajcarskich).

Szwajcaria przyznała Polsce 320,1 mln franków szwajcarskich na Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Do tej puli należy doliczyć również wkład krajowy, co daje w sumie kwotę 375,458 mln franków szwajcarskich.

 

Podział tych funduszy przedstawia się następująco:

 • Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast – 327,882 mln franków szwajcarskich (278,7 mln wkładu Szwajcarii i 49,182 mln wkładu Polski);
 • Program Badania Naukowe i Innowacje – 41,176 mln franków szwajcarskich (35 mln wkładu Szwajcarii i 6,176 mln wkładu Polski);
 • Pomoc Techniczna (w tym Fundusz Przygotowawczy) – 6,4 mln franków szwajcarskich.

Wdrażanie (kwalifikowalność wydatków) drugiej edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zakończy się w grudniu 2029 r.

 

Źródło: Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
15/04/2024
temperature icon 9°C
zachmurzenie duże
Humidity 78 %
Pressure 997 hPa
Wind 3 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top