Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór w ramach działania 8.6 Usługi zdrowotne. Poniżej szczegóły naboru.

KIEDY?

Od 07.03.2024 do 07.05.2024. Wyniki: IV kwartał

KWOTA ALOKACJI?
497 245,2 zł

TYP NABORU?
Konkurencyjny

DLA KOGO?

Instytucje nauki i edukacji
Instytucje ochrony zdrowia

W ramach naboru podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest:

podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą lub podmiot go tworzący
albo
uczelnia.

NA CO?

Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług

W ramach postępowania wsparciem może zostać objęty wyłącznie następujący typ projektu określony w SZOP w ramach Działania 8.6, tj.: typ projektu nr 1: Opracowanie i realizacja programów profilaktycznych dotyczących profilaktyki chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu.

Projekt zakłada opracowanie 4 programów zdrowotnych dotyczących profilaktyki chorób będących istotnym problemem zdrowotnym mieszkańców województwa lubelskiego – Regionalnych Programów Zdrowotnych oraz zaplanowanie działań zgodnie z zasadami stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszych kryteriów w poniższych obszarach:

choroby układu krążenia,
choroby nowotworowe,
choroby układu nerwowego,
choroby metaboliczne.

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w SOWA EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej SOWA EFS.

Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) dla wnioskodawców/beneficjentów oraz Regulamin korzystania z SOWA EFS dostępne są na ww. stronie internetowej.

Wniosek należy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w zakresie Priorytetów VIII-X stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu.

Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA EFS.

Zgodnie z kryterium ogólnym formalnym nr 5: Wsparcie polityki spójności będzie udzielane wyłącznie projektom i Wnioskodawcom i/lub Partnerom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060.

Kryterium ma zastosowanie do jednostek samorządu terytorialnego (lub podmiotów przez nie kontrolowanych lub od nich zależnych) i ich jednostek organizacyjnych. Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia (w postaci pliku pdf podpisanego ważnym podpisem kwalifikowanym), stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu oraz zapisów we wniosku o dofinansowanie. Oświadczenie składane jest za pośrednictwem SOWA EFS.
Jak składać wniosek?
Online

 

Więcej informacji pod linkiem.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

 

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
20/04/2024
temperature icon 14°C
zachmurzenie duże
Humidity 72 %
Pressure 999 hPa
Wind 6 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top