Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór w ramach działania 9.5 Ochrona środowiska pracy. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

KIEDY?

Termin naboru start 07.03.2024 koniec07.05.2024. Wyniki: IV kwartał

KWOTA ALOKACJI?
497 245,2 zł

MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU?
100 000 zł

TYP NABORU?
Konkurencyjny

 

DLA KOGO?

-Instytucje nauki i edukacji
-Instytucje ochrony zdrowia

W ramach naboru podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest:

podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą lub podmiot go tworzący, albo uczelnia.

 

NA CO?

Działania na rzecz zdrowego i dostosowanego środowiska pracy uwzględniające zagrożenia dla zdrowia i obejmujące m.in. promocję aktywności fizycznej

W ramach postępowania wsparciem może zostać objęty wyłącznie następujący typ projektu określony w SZOP w ramach Działania 9.5, tj.: typ projektu nr 1: Opracowanie i realizacja programów

a. profilaktycznych dotyczących chorób związanych ze środowiskiem pracy,

b. rehabilitacyjnych dotyczących chorób związanych ze środowiskiem pracy.

Projekt zakłada wyłącznie opracowanie:

– dwóch programów profilaktycznych dotyczących chorób związanych ze środowiskiem pracy (Regionalnych Programów Zdrowotnych) oraz zaplanowanie działań zgodnie z zasadami stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszych kryteriów w obszarach:

a) chorób układu krążenia

b) chorób nowotworowych

oraz

– dwóch programów rehabilitacyjnych dotyczących chorób związanych ze środowiskiem pracy (Regionalnych Programów Zdrowotnych) oraz zaplanowanie działań zgodnie z zasadami stanowiącymi załącznik nr 1 do Kryteriów wyboru projektu w obszarach:

a) chorób układu krążenia

b) chorób układu nerwowego.

 

JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w SOWA EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej SOWA EFS.

Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (SOWA EFS) dla wnioskodawców/beneficjentów oraz Regulamin korzystania z SOWA EFS dostępne są na ww. stronie internetowej.

Wniosek należy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w zakresie Priorytetów VIII-X stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu.

Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA EFS.

Zgodnie z kryterium ogólnym formalnym nr 5: Wsparcie polityki spójności będzie udzielane wyłącznie projektom i Wnioskodawcom i/lub Partnerom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060.

Kryterium ma zastosowanie do jednostek samorządu terytorialnego (lub podmiotów przez nie kontrolowanych lub od nich zależnych) i ich jednostek organizacyjnych. Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia (w postaci pliku pdf podpisanego ważnym podpisem kwalifikowanym), stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu oraz zapisów we wniosku o dofinansowanie. Oświadczenie składane jest za pośrednictwem SOWA EFS.
Jak składać wniosek?

Dokumenty oraz szczegóły naboru pod linkiem.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

 

Autor:MK
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
22/07/2024
temperature icon 32°C
zachmurzenie duże
Humidity 38 %
Pressure 1011 hPa
Wind 9 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top