Nabór o numerze FEDR.05.01-IP.01-001/24 dla Priorytetu 5. Pomoc techniczna realizowany od dnia 26 lutego 2024 r. do 31 lipca 2029 r. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej dla programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

Termin składania wniosków?

Od 26.02.2024 do 31.07.2029

 

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

43 918 960,00 euro

 

Miejsce składania wniosków?

Wnioski należy składać elektronicznie w aplikacji WOD2021 na stronie internetowej:wod.cst2021.gov.pl

 

Na co i kto może składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać beneficjenci pomocy technicznej:
1) urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rybołówstwa (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi);
2) urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych (Ministerstwo Finansów);
3) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
4) samorządy województw – w zakresie kontynuowania działań realizowanych w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Pomoc techniczną przyznaje się na następujące działania:
1) wsparcie administracji i ewaluacja;
2) zapewnienie skutecznego systemu informacji i promocji programu oraz realizowanych w jego ramach instrumentów.
Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia?

Pomoc techniczną przyznaje się w formie zwrotu określonych w umowie o dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta na realizację operacji w wysokości do 100% tych kosztów.

 

Szczegóły oraz niezbędne dokumenty znajdują się pod linkiem.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

 

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
20/04/2024
temperature icon 11°C
zachmurzenie duże
Humidity 74 %
Pressure 999 hPa
Wind 21 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top