Dotacja Fundacji DKMS powstała w ramach Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, opracowanego i realizowanego przez Fundację DKMS od 2018 roku. Inicjatywa ma wspierać główny cel Programu – poprawę warunków i jakości leczenia Pacjentów zmagających się z nowotworem krwi. Celem Dotacji Fundacji DKMS na 2024 rok jest m.in. wsparcie psychologiczne pacjentów hematologicznych oraz ich bliskich w procesie leczenia i zdrowienia – zarówno pacjentów przebywających w klinkach transplantacyjnych i na oddziałach hematologicznych w całej Polsce, jak i w domach po zakończeniu leczenia.

Dotacja Fundacji DKMS

Dotacje Fundacji DKMS będą przyznawane na inicjatywy i projekty obejmujące wsparcie psychologiczne dla Pacjentów hematologicznych i ich bliskich. Mogą one mieścić się w następujących obszarach:

 • rehabilitacja,
 • finansowanie specjalistów-psychologów i poradni psychologicznych dla Pacjentów,
 • inne działania służące opiece psychologicznej nad Pacjentami i ich Bliskimi.

Całkowita kwota dotacji w III edycji projektu w 2024 roku to 1.400.000 zł. Najwyższa kwota wsparcia, o jaką może się ubiegać organizacja pacjencka biorąca udział w programie, to maksymalnie 90.000 zł.

Kategorie, w ramach których organizacja pacjencka może ubiegać się o Dotacje:

Beneficjenci projektu:

 • wsparcie psychologiczne małych i młodych Pacjentów (dzieci i młodzież do 18 roku życia) i/lub ich bliskich,
 • wsparcie psychologiczne dla dorosłych Pacjentów (powyżej 18 roku życia) i/lub ich bliskich,

Kontynuacja projektu:

 • projekt nowy lub
 • kontynuacja projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach Dotacji Fundacji DKMS w 2.edycji (2023),

Charakter i zakres projektu:

 • projekt otwarty (w tym projekt holistyczny, systemowy, szeroki zakres działań, różne grupy odbiorców etc.) lub
 • projekt zamknięty (projekt celowany, dedykowany określonym Beneficjentom, ograniczony np. do oddziału szpitalnego, etc.).

Warunki uczestnictwa

O Dotacje przyznawane przez Fundację DKMS, na zasadach określonych Regulaminem, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające na rzecz pacjentów hematologicznych:

 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • instytucje pożytku publicznego.

Organizacje muszą funkcjonować przynajmniej 12 miesięcy (data wpisu do rejestru).

Organizacje nie muszą mieć statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

Organizacje, które starają się o dotację w ramach projektu Dotacja Fundacji DKMS są zobligowane do przedstawienia planu komunikacji (stanowiącego Załącznik nr 5 do Regulaminu) uwzględniającego każdorazowo informację, że: „Projekt został sfinansowany ze środków Dotacji Fundacji DKMS” ew.” Projekt zrealizowaliśmy dzięki Dotacji Fundacji DKMS”. Dodatkowo na kanałach Social Mediowych prosimy o wykorzystanie hasztagów: #FundacjaDKMS; #DotacjaFundacjiDKMS

Kryteria oceny

Podstawowe kryterium to zgodność z celem inicjatywy Dotacja Fundacji DKMS, czyli wsparcie psychologiczne Pacjentów w procesie ich leczenia i zdrowienia, zarówno tych przebywających w klinkach TC i na oddziałach hematologicznych w całej Polsce, jak też w domach po zakończeniu leczenia. Ponadto Jury oceniając wnioski będzie brało pod uwagę poniższe kryteria, tj.:

Kryteria podstawowe:

 • Projekt rozwiązuje realne problemy związane z dostępem do psychologa/ psychoonkologa dla Pacjentów i ich Bliskich oraz wsparciem psychologicznym,
 • Oddziaływanie i skuteczność projektu tj. przyniosą długotrwałe i skuteczne efekty z korzyścią dla dobrostanu psychicznego Pacjentów,
 • Logika i spójność projektu tj. będą napisane w przejrzysty, logiczny i spójny sposób pokazujący, jak Projekt będzie realizowany.

Kryteria uzupełniające:

 • Wyjątkowość projektu tj. będą obejmowały działania w nowym lub do tej pory nie zagospodarowanym obszarze, a ważnym dla dobrostanu psychicznego Pacjentów,
 • Dobrze przemyślana rekrutacja Beneficjentów tj. będą zawierały opis przemyślanej rekrutacji uczestników do zaplanowanych we Wniosku działań.

Skład Jury 3. edycji Dotacji Fundacji DKMS

Wszystkie projekty zgłoszone w ramach Dotacji Fundacji DKMS będą oceniane przez Jury. W tegorocznej edycji w jej skład weszli:

 • Prof. Marzena Samardakiewicz, specjalista psycholog kliniczny, Kierownik Zakładu Psychologii UM w Lublinie; była Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego,
 • Izabela Dembicka-Starska, członkini zarządu Stowarzyszenia Klon/Jawor, koordynatorka projektów społecznych,
 • Małgorzata Paczyńska, pacjentka,
 • Ewa Visan, Kierownik Zespołów Fundraisingu, PR i programu Pacjenckiego Fundacji DKMS,
 • Zuzanna Jastrzębska, Lider Działu Follow up Fundacji DKMS,
 • Małgorzata Paczyńska-Jędrycka,
 • Ewa Visan, Kierownik Działu Fundraisingu, PR i Programu Pacjenckiego Fundacji DKMS.

Do zadań Jury należy ocena i wybór Projektów, które otrzymają Dotację, według określonych w Regulaminie kryteriów tj.:

 • Realizują główny cel: wsparcie psychologiczne Pacjentów hematoonkologicznych i ich Bliskich,
 • Przyniosą długotrwałe efekty z korzyścią dla dobrostanu psychicznego Pacjentów,
 • Promują edukację i wsparcie psychologiczne,
 • Rozwiązują realne i bieżące problemy związane z dostępem do psychologa/psychoonkologa dla Pacjentów i ich Bliskich.

 

Dokumenty oraz więcej informacji na stronie.

 

Źródło: https://www.dkms.pl

Autor:Mateusz Kaproń
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
14/04/2024
temperature icon 17°C
zachmurzenie duże
Humidity 78 %
Pressure 1001 hPa
Wind 23 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top