Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór w ramach działania 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego. Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

KWOTA ALOKACJI?
5 452 250 zł

 

FORMA WSPARCIA?
Dotacja

 

KIEDY?
Od 09.02.2024 do 16.02.2024
Wyniki
II kwartał

 

DLA KOGO?

Instytucje wspierające biznes. W przypadku przedmiotowego naboru uprawnionym podmiotem do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu jest Bank Gospodarstwa Krajowego jako podmiot wdrażający instrument finansowy, który spełnia kryteria wymienione w art. 59 pkt.3 Rozporządzenia ogólnego.

 

NA CO?

Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury. Typy projektów (typy finansowych inwestycji końcowych):

-Typ projektu 1: Wsparcie obiektów zabytkowych, zespołów tych zabytków wraz z ich otoczeniem do pełnienia funkcji związanych z kulturą poprzez prace konserwatorskie, restauratorskie, rewaloryzacyjne, renowacyjne, roboty budowlane oraz ich modernizację (z wyłączeniem rozbiórki), w tym: zakup, modernizacja wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu, roboty budowlane, modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) – wyłącznie jako element projektu, prace konserwatorskie zabytków ruchomych (wyłącznie jako element projektu), zapewnienie niezbędnych warunków funkcjonowania instytucji i twórców kultury w sieci (wyłącznie jako element projektu).

-Typ projektu 2: Przedsięwzięcia infrastrukturalne w sektorze kultury ukierunkowane na rozwijanie aktywności społecznej m.in. poprzez tworzenie /adaptację /dostosowanie budynków i przestrzeni do realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej, rozwój innowacji społecznych, w tym: zakup, modernizacja wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu, roboty budowlane, modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) – wyłącznie jako element projektu, prace konserwatorskie zabytków ruchomych (wyłącznie jako element projektu), zapewnienie niezbędnych warunków funkcjonowania instytucji i twórców kultury w sieci (wyłącznie jako element projektu).

-Typ projektu 5: Projekty dotyczące nowych produktów w dziedzinie kultury.

-Typ projektu 8: Wsparcie dla fundacji kulturalnych, agencji i stowarzyszeń, które mobilizują nowych odbiorców za pomocą narzędzi i usług cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem ułatwiania integracji osób znajdujących się w trudniejszej sytuacji.

Nabór w zakresie wyboru projektu w sposób niekonkurencyjny nr FELU.07.09-IZ.00-001/24 w ramach Działania 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego (typ projektu 1,2,5,8) Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ogłoszonym na stronie internetowej www.funduszeue.lubelskie.pl, w dniu 9 lutego 2024 r. rozpoczyna się nabór nr FELU.07.09-IZ.00-001/24 w zakresie wyboru projektu w sposób niekonkurencyjny w ramach Działania 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego (typ projektu 1,2,5,8) Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, którego Wnioskodawcą będzie Bank Gospodarstwa Krajowego.

Instytucją Organizującą Nabór jest Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Czynności związane z przeprowadzeniem ww. procedury realizuje Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin.

 

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021 w odpowiedzi na udostępniony nabór dostępny pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl

 

Więcej informacji pod linkiem.

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich (https://funduszeue.lubelskie.pl)

 

 

 

Autor:Redakcja
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
25/06/2024
temperature icon 22°C
zachmurzenie małe
Humidity 63 %
Pressure 1020 hPa
Wind 12 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top