30 września ruszył nabór zgłoszeń do udziału w Konkursie zielarskim promującym wiedzę z zakresu zielarstwa i ziołolecznictwa na obszarach wiejskich.

 

Cel Konkursu:

Promowanie wiedzy z zakresu nowoczesnego zielarstwa i ziołolecznictwa na obszarach wiejskich oraz kultywacja regionalnych tradycji związanych z uprawą
i wykorzystaniem ziół do celów prozdrowotnych i leczniczych;
Promowanie i wspieranie kół gospodyń wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

 

Kto może wziąć udział?

Do udziału w Konkursie zapraszamy koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia skupiające osoby z terenów wiejskich, których statutowym celem działania jest m.in.:

promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji,
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej,
upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych

Uwaga! Uczestnicy Konkursu muszą posiadać osobowość prawną i własny rachunek bankowy zarejestrowany na ten podmiot.

 

Przedmiot Konkursu?

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I etap (wojewódzki) – Uczestnicy Konkursu, którzy zgłoszą swój udział w wyznaczonym powyżej terminie i spełnią formalne wymagania, przygotowują prace konkursowe zawierające opis działań związanych z promowaniem zielarstwa, metod uprawy, przetwórstwa wraz z opisem przydomowego ogródka (ze zdjęciami). Przygotowane prace konkursowe należy przesłać do Organizatora Konkursu do 20 lipca 2024 r.

Do II etapu Konkursu, z każdego województwa, zakwalifikują się uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione.

II etap (ogólnopolski) – 16 laureatów Konkursu (po 1 z każdego województwa), którzy zakwalifikują się do II etapu, zostaną zaproszeni do udziału w wydarzeniu ogólnopolskim (Finale), podczas którego zaprezentują zioła i surowce zielarskie zebrane w zgłoszonym do Konkursu ogródku. Komisja Konkursowa oceni również treść i sposób prezentacji, a także wiedzę, którą koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia zdobyły podczas przygotowań do Konkursu.

Podczas Finału odbędzie się rozstrzygnięcie oraz ogłoszenie wyników Konkursu.

Termin i miejsce organizacji Finału Konkursu zostanie ogłoszone przez Organizatora w terminie do 31 sierpnia 2024 r.

 

Nagrody?

Laureaci I etapu Konkursu otrzymają nagrody w wysokości:

I miejsce – 3 000 zł

II miejsce – 2 000 zł

III miejsce – 1 000 zł

Laureaci II etapu Konkursu otrzymają nagrody w wysokości:

I miejsce – 20 000 zł

II miejsce – 15 000 zł

III miejsce – 10 000 zł

 

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kgw@minrol.gov.pl w terminie do 31 stycznia 2024 r.

Organizatorem Konkursu jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy wsparciu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Źródło: https://www.gov.pl/

Autor:Redakcja
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
26/02/2024
temperature icon 14°C
zachmurzenie duże
Humidity 94 %
Pressure 998 hPa
Wind 3 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top