Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 ogłoszonym na stronie internetowej www.funduszeue.lubelskie.pl, w dniu 24.01.2024 r. rozpoczyna się nabór nr FELU.03.04-IZ.00-001/24 w ramach Działania 3.4 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa (typ projektu 1, 2) Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.  Poniżej przedstawiamy szczegóły naboru.

KIEDY?

 • Od 24.01.2024 do 22.02.2024

WYNIKI?

 • II Kwartał 2024

DLA KOGO?

 • Administracja publiczna
 • Partnerstwa
 • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • Służby publiczne

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;
 • Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne;
 • Spółki wodne i ich związki;
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska.

NA CO?

 • Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji, działania na rzecz efektywności, zaopatrzenie w wodę do spożycia)
 • Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji, działania na rzecz efektywności, zaopatrzenie w wodę do spożycia)zgodne z kryteriami efektywności
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • Zbieranie i oczyszczanie ścieków zgodnie z kryteriami efektywności energetycznej

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie:

 • Typ projektu 1. Projekty z zakresu gospodarki ściekowej w aglomeracjach od co najmniej 10 tys. do poniżej 15 tys. RLM ujętych w KPOŚK, które nie spełniają wymogów Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.
 • Typ projektu 2. Projekty z zakresu budowy infrastruktury do ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody, realizowane w ograniczonym zakresie jako element kompleksowych projektów regulujących gospodarkę ściekową (w ramach KPOŚK)

JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?

 • Wypełnienie i złożenie wniosku oraz załączników odbywa się za pomocą generatora wniosków WOD2021.

 

 

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Autor:Redakcja
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
25/06/2024
temperature icon 21°C
pochmurnie
Humidity 60 %
Pressure 1009 hPa
Wind 3 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top