28 listopada, podczas pierwszego dnia konferencji dorocznej NIW-CRSO – która w tym roku odbyła się pod hasłem „Organizacje pozarządowe solą demokracji. 20 lat od wejścia w życie ustawy o pożytku ”– ogłoszono laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską nt. społeczeństwa obywatelskiego.

Nagrody zostały przyznane przez składającą się z 14 osób Kapitułę Konkursu, której przewodniczył Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO. Na konkurs wpłynęło 16 prac magisterskich i 12 rozpraw doktorskich. Przyznając nagrody, Kapituła brała pod uwagę merytoryczną jakość prac, ich nowatorski i twórczy charakter oraz poziom edytorski.

W kategorii „Najlepsza praca magisterska poświęcona społeczeństwu obywatelskiemu” przyznano następujące nagrody:

I miejsce:
mgr Mateusz Klakus, tytuł pracy: „Między zaangażowaniem a wypaleniem w III sektorze — rola czynników wspierających i hamujących”, uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, promotor: dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak.
II miejsce:
mgr Wojciech Firek, tytuł pracy: „Partycypacja obywatelska w demokratycznym państwie prawnym”, uczelnia: Uniwersytet Jagielloński, promotor: dr hab. Monika Florczak-Wątor.
III miejsce :
mgr Joanna Gryźlak., tytuł pracy: „Socjalizacja organizacyjna w trzecim sektorze”, uczelnia: Uniwersytet Jagielloński, promotor: dr hab. Regina Lenart-Gansiniec.

Dodatkowo Kapituła Konkursu postanowiła wyróżnić Pana magistra Daniela Sjargi autora pracy pod tytułem „Funkcjonowanie rad rodziców w systemie oświaty”. uczelnia: Uniwersytet w Białym stoku promotor: dr. hab. Dariusz Kijowski.

 

W kategorii „Najlepsza rozprawa doktorska poświęcona społeczeństwu obywatelskiemu” przyznano następujące nagrody:

I miejsce ex aequo:
dr Sylwia Wrona, tytuł pracy: „Wartości w zarządzaniu ochotniczymi strażami pożarnymi”, uczelnia: Uniwersytet Jagielloński, promotor: dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska.
dr Aleksandra Belina, tytuł pracy: „Od formalizmu do aktywizmu? Skutki społeczne komercjalizacji i governmentalizacji sektora pozarządowego w Polsce (na przykładzie Warszawy i Wrocławia)”, uczelnia: Uniwersytet Warszawski, promotor: dr hab. Sławomir Łodziński prof. UW.
III miejsce:
dr Ewa Gałka, tytuł pracy: „Systemowe uwarunkowania skuteczności procesów zarządzania w przedsiębiorstwach społecznych w Polsce”, uczelnia: Dolnośląska Szkoła Wyższa, promotor: dr hab. Szymon Cyfert, promotor pomocniczy: dr Anna Chwiłkowska-Kubala.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i zachęcamy do wzięcia udziału w trzeciej edycji konkursu, która zostanie ogłoszona pod koniec I kwartału 2024 r.

 

Źródło: NIW-CRSO

Autor:Redakcja
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
22/06/2024
temperature icon 28°C
zachmurzenie małe
Humidity 59 %
Pressure 1009 hPa
Wind 18 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top