Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Muzeum Narodowe w Lublinie wspólnie organizują w dniach 6–7 listopada 2023 roku doroczną XXXVIII LUBELSKĄ KONFERENCJĘ: „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie”, pod patronatem naukowym Jego Magnificencji Rektora UMCS prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego.

Swój udział w konferencji zadeklarowało 157 prelegentów reprezentujących ośrodki uniwersyteckie, konserwatorskie, instytuty naukowe, muzea i pracownie badawcze z Lublina, Warszawy, Wrocławia, Białegostoku, Torunia, Krakowa, Poznania, Rzeszowa i wielu innych ośrodków oraz z zagranicy: Ukrainy, Czech, Wielkiej Brytanii i USA. Zgłoszono 70 wystąpień. W salach Muzeum Narodowego w Lublinie uczestnicy konferencji: archeolodzy, antropolodzy, archeozoolodzy, geomorfolodzy, konserwatorzy zabytków i specjaliści innych dyscyplin przedstawią wyniki najnowszych prac terenowych lub podsumują wieloletnie badania naukowe. Ważnym i aktualnym tematem poruszanym na tegorocznej konferencji będzie problem inwentaryzacji i dokumentacji strat wojennych dziedzictwa kulturowego w Ukrainie.

Konferencję będzie można śledzić w serwisach internetowych Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie oraz Muzeum Narodowego w Lublinie.

Więcej informacji: https://zamek-lublin.pl/badania-archeologiczne-w-polsce-srodkowowschodniej-zachodniej-bialorusi-i-ukrainie-konferencja-naukowa/

Autor:Redakcja
Powiązane
Kalendarium historyczne
dr Piotra Gawryszczaka

loader-image
Województwo lubelskie, PL
29/05/2024
temperature icon 26°C
zachmurzenie duże
Humidity 47 %
Pressure 1012 hPa
Wind 16 Km/h

 

Najnowsze

Scroll to Top