Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), przy wsparciu funkcjonariuszy CBŚP, przeprowadzili kolejną akcję związaną z likwidacją międzynarodowego związku przestępczego, który wprowadzał do obrotu na terenie RP nielegalne paliwo. Grupa przestępcza działała w latach 2015-2018, wprowadziła do obrotu 41 mln litrów nielegalnego paliwa.  Łącznie zatrzymano 22 osoby po stronie polskiej i 4 osoby w Niemczech.

6 stycznia 2020 r. funkcjonariusze Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego, we współpracy z funkcjonariuszami CBŚP z Krakowa, zatrzymali kolejnych 6 członków międzynarodowej grupy przestępczej.

Akcja była kontynuacją działań z 19 marca i 6 listopada 2019 r., związanych z rozbiciem grupy przestępczej, która w latach 2015-2018 wprowadziła do obrotu 41 mln litrów nielegalnego paliwa, powodując straty Skarbu Państwa na kwotę co najmniej 130 mln zł.  Zatrzymania odbyły się na terenie województw śląskiego i małopolskiego. Zatrzymani usłyszeli zarzut udziału w międzynarodowym związku przestępczym i popełniania przestępstw karnych skarbowych na dużą skalę.

Do chwili obecnej działania funkcjonariuszy łódzkiej KAS, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, we współpracy z CBŚP, doprowadziły do zatrzymania na terenie Polski 22 osób (z czego 16 tymczasowo zaaresztowano), a także 4 osób na terenie Niemiec. Do sprawy zabezpieczono mienie w wysokości 7,5 mln zł. Sprawa jest rozwojowa. Planowane są kolejne zatrzymania.