Dorohusk: Fałszywe dokumenty na granicy - wlubelskim.pl

Dorohusk: Fałszywe dokumenty na granicy

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwoje cudzoziemców, którzy posługiwali się podrobionymi dokumentami.  W tym roku, podczas prowadzonych kontroli granicznych, ujawniono już prawie 700 fałszerstw różnych dokumentów.

W środę w godzinach wieczornych, na drogowym przejściu granicznym w Dorohusku do odprawy granicznej, na kierunku wyjazdowym z kraju, zgłosiła się 50-letnia obywatelka Ukrainy. Kobieta przedstawiła do kontroli granicznej, obok paszportu i prawa jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu, którym podróżowała. Funkcjonariusz Straży Granicznej miał jednak wątpliwości, czy wszystkie dokumenty są autentyczne. Szczegółowa ich analiza wykazała, iż ukraiński dowód rejestracyjny pojazdu jest fałszywy.

Do kolejnego ujawnienia sfałszowanego dokumentu doszło również wczoraj wieczorem, na drogowym przejściu granicznym w Hrebennem. W tym przypadku 48-letni obywatel Ukrainy podczas kontroli granicznej, na kierunku wjazdowym do Polski, przedstawił fałszywe „Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy….”, w jednej z firm na terenie Warszawy.

W obu przypadkach, osoby zostały zatrzymane. Przedstawiono zarzuty fałszowania dokumentów i używania ich jako autentycznych. Kobiecie oraz mężczyźnie grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Graniczne ujawnili w tym roku prawie 700 fałszerstw różnych dokumentów przedstawianych do kontroli. Najczęściej fałszowane są: „Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy…..”, paszporty, wizy, dowody rejestracyjne pojazdów, polisy ubezpieczeniowe, zezwolenia na pobyt oraz prawa jazdy.