Jaki będzie Lublin 2030? Mieszkańcy zdecydują o przyszłości miasta - wlubelskim.pl

Jaki będzie Lublin 2030? Mieszkańcy zdecydują o przyszłości miasta

Miasto Lublin rozpoczyna rozmowy z mieszkańcami o przyszłości Lublina i zaplanowany na blisko dwa lata proces wspólnego tworzenia wizji rozwoju naszego miasta w perspektywie 2030 roku. Lublin jest jednym z dwóch miast powyżej 100 tys. mieszkańców, które otrzymało grant z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na realizację idei Human Smart Cities.

Tworzenie wizji rozwoju Lublina, jako miasta przyszłości nabiera coraz większego znaczenia. Już dziś musimy lepiej zrozumieć wyzwania, wobec których stanie miasto w nadchodzących latach. Po blisko dekadzie intensywnej pracy, Lublin jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się miast w Polsce. Przyjazny klimat dla przedsiębiorczości, inwestycje na wielką skalę, rozbudowa infrastruktury w dzielnicach sprzyjają poprawie jakości życia oraz budują atrakcyjność miasta dla inwestorów i turystów. Przyszłość Lublina to przede wszystkim odpowiedzialna wspólnota świadomych, dumnych i zaangażowanych obywateli. Zachęcam wszystkich, zarówno mieszkańców Lublina, jak i osoby zawodowo związane z różnymi obszarami życia miasta, do aktywnego udziału w procesie powstawania wizji inteligentnego miasta przyszłości Lublina 2030″ – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Projekt pn. „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030” realizowany jest w ramach konkursu dotacji „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”, który zorganizowany został przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, uzyskując dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności – Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz z budżetu państwa.

Dofinansowanie umożliwia szeroki udział mieszkańców w tworzeniu nowej Strategii Lublina 2030. W ten sposób pokazujemy innym samorządom, że warto angażować się w realizację budżetu obywatelskiego, zielonego budżetu, panelu obywatelskiego i innych inicjatyw, które włączają mieszkańców w dyskusje nad lokalnymi sprawami i podejmowaniem decyzji. Wsparcie finansowe da możliwość realnego włączenia społeczności lokalnej w proces identyfikowania i wyznaczania celów rozwojowych miasta, ale może stać się również użytecznym modelem dla innych miast i gmin na drodze do budowani społeczeństwa obywatelskiego”mówi wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

W ramach projektu, od października do początku przyszłego roku odbędą się różnorodne badania społeczne oraz działania partycypacyjne: konsultacje w dzielnicach Lublina, warsztaty przyszłości, spotkania otwarte, prelekcje, gry terenowe, maraton projektowania inteligentnych usług oraz działania animacyjne. Mieszkańcy zostaną zaproszeni do współtworzenia Kafejki Partycypacyjnej, która stanie się miejscem rozmów o ich pomysłach, wizjach i potrzebach oraz przestrzenią spotkań ze specjalistami i analitykami w dziedzinie smart city. Proces refleksji nad tworzeniem wizji Lublina stanie się inspiracją dla dalszych prac Tematycznych Grup Roboczych tworzonych przez mieszkańców, ekspertów dziedzinowych, decydentów i praktyków zajmujących się zagadnieniami rozwoju miast na poziomie lokalnym.

Konkurs „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” zorganizowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jest współfinansowany w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 20142020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Przygotowany przez Lublin projekt „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030” opiewa na kwotę ponad 3,6 mln zł i będzie dofinansowany w 90% ze środków zewnętrznych (wymagany minimalny wkład własny po stronie miasta to 10%).

To kolejny projekt realizowany przez Miasto Lublin z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Pod koniec września Lublin otrzymał 34,5  miliona złotych dotacji z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na zakup nowoczesnych autobusów elektrycznych i trolejbusów. W ramach programu „Polska Wschodnia”, ministerstwo dofinansowało zakup 90 pojazdów, które trafiły do Lublina.