Lublin: Drugi dzień Targów Ochrony Granic „Granice 2019” - wlubelskim.pl

Lublin: Drugi dzień Targów Ochrony Granic „Granice 2019”

Bezzałogowce FlyEye, quady, motocykle, karabinki MSBS Grot, moździerze, granatniki oraz specjalistyczny sprzęt inżynieryjny 2 Lubelskiej Brygady OT można było obejrzeć podczas tegorocznych Targów „Granice 2019” w Lublinie.

W dniach 25-26 września na Targach Lublin odbyła się III Wschodnia Konferencja i Targi Ochrony Granic „Granice 2019”. Wydarzenie przyciągnęło wielu wystawców, ekspertów i pasjonatów tematyki bezpieczeństwa granic. Konferencja dała sposobność do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat współpracy Straży Granicznej i innych służb.

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej uczestniczy w Targach Ochrony Granic już po raz trzeci. To okazja, aby zaprezentować wojskowe, specjalistyczne wyposażenie, które może być użyte, aby wspierać Straż Graniczną oraz inne służby ratownicze na wypadek sytuacji kryzysowych. Na stoisku 2 LBOT można było porozmawiać z instruktorami na temat budowy i zastosowania sprzętu, a także o służbie w WOT.

Jednym z najważniejszych zadań 2 LBOT jest wpieranie i współpraca z innymi służbami ratowniczymi na rzecz bezpieczeństwa w naszym regionie. Aby skutecznie realizować to zadanie, w styczniu br. lubelska brygada OT podpisała porozumienie o współpracy z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej. Porozumienie dotyczy, m.in. współpracy w sytuacjach kryzysowych, wymiany informacji o potencjalnych zagrożeniach i zdarzeniach istotnych dla bezpieczeństwa kraju i regionu, wspólnych szkoleń, wsparcia logistycznego, technicznego i osobowego.