Czyste Powietrze dotarło do Łukowa - wlubelskim.pl

Czyste Powietrze dotarło do Łukowa

O sposobach walki ze smogiem i poprawienia efektywności energetycznej gospodarstw domowych mogli dziś dowiedzieć się mieszkańcy Łukowa i okolic podczas konferencji „Nowe Technologie – Czyste Powietrze”.

W konferencji uczestniczył starosta powiatu łukowskiego Dariusz Szustek, posłowie na Sejm RP Krzysztof Głuchowski i Sławomir Skwarek, senator Stanisław Gogacz, a także lokalni samorządowcy i mieszkańcy powiatu łukowskiego.

Uczestnicy mieli okazję do wysłuchania ekspertów zakresie problematyki walki ze smogiem. Ekspert Marcin Błachnio przedstawił najnowsze trendy technologiczne, które pozwalają na redukcję zanieczyszczeń i zwiększenie efektywności energetycznej. Katarzyna Dec-Kisiel przedstawiła źródła finansowania inwestycji proekologicznych, z których możliwe jest uzyskanie dofinansowania.

Ogłoszony w maju 2018 roku rządowy program „Czyste Powietrze” stawia sobie za cel walkę z zanieczyszczeniem środowiska powstającego w skutek tzw. niskiej emisji, czyli pochodzącej z gospodarstw domowych. W ramach programu możliwe jest otrzymanie dofinansowania na zakup nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu, ocieplenie budynków mieszkalnych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, a także wymianę kotła grzewczego, czy instalację odnawialnych źródeł energii.

Rząd do 2029 roku zamierza przeznaczyć na realizację programu 103 mld złotych. Środki te są przyznawane osobom fizycznym w formie dotacji lub pożyczki.