Rada Miasta Świdnik podziękowała Arturowi Soboniowi - wlubelskim.pl

Rada Miasta Świdnik podziękowała Arturowi Soboniowi

Radni Rady Miasta Świdnik udzielili poparcia Wiceministrowi Inwestycji i Rozwoju Arturowi Soboniowi. Podczas sesji Rady Miasta radni podziękowali byłemu samorządowcowi za wspieranie działań na rzecz lokalnego samorządu. Wiceminister otrzymał także odznaczenie za zaangażowanie w sprawy miasta.

List poparcia odczytał Przewodniczący Rady Miasta Świdnik Włodzimierz Radek.

„Dziękujemy za nadzwyczajną aktywność i uporczywe zabieganie o zrównoważony rozwój regionu lubelskiego. Stojąc u progu kolejnych wyborów pragniemy podziękować Panu Ministrowi za dbałość o interesy ziemi lubelskiej i miasta Świdnika. Z sukcesami reprezentuje Pan nasze sprawy na rządowym szczeblu. Dzięki Pana zaangażowaniu i wzorcowej współpracy z samorządem Świdnika do budżetu miasta wpłynęło ponad 80 mln złotych, które zdecydowały o realizacji najważniejszych projektów inwestycyjnych i które bezpośrednio wpłynęły na rozwój miasta i poziom życia świdniczan”czytamy w liście.

Ciepłe słowa pod adresem wiceministra Sobonia skierował także Burmistrz Świdnika Waldemar Jakson.

„Ja nazywam ministra przyjacielem. Mógłbym wymieniać całą listę rzeczy, które udało się uzyskać Świdnikowi dzięki przyjacielskiej postawie Pana ministra, który ani był przed nami, ani był za nami, zawsze był z nami. Zawsze na ważnych spotkaniach był mieszkańcem Świdnika, był osobą, która wyjaśniała pewne realia świdnickie”podkreślił Burmistrz Świdnika Waldemar Jakson.

Z rąk burmistrza Atur Soboń otrzymał krzyż Amicus Civitatis – odznaczenie przyznawane przez Burmistrza Świdnika za wkład w budowę i rozwój Świdnika, troskę o lokalną wspólnotę oraz pielęgnowanie tradycji miasta.

„Wszystko to co do tej pory udało się w Świdniku zrealizować robiliśmy wspólnie i wydaje mi się, że to jest coś co powinno być przykładem dla innych. Nie ma tutaj radnych, którzy nie chcieliby dobra wspólnego mieszkańców Świdnika”mówił Artur Soboń.