Od października rusza "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - wlubelskim.pl

Od października rusza „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

W październiku rusza kolejny program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej adresowany do osób niepełnosprawnych. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” to odpowiedź na potrzeby niepełnosprawnych, którzy będą mieli zapewnione wsparcie w codziennych czynnościach i funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Dzięki programowi usługa asystenta ma stać się formą ogólnodostępnego wsparcia dla niepełnosprawnych. Ważnym elementem programu jest przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością poprzez ułatwienie uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i społecznych.

„Gorąco zachęcamy samorządy do składania wniosków. Wszystkim nam powinno zależeć, zwłaszcza na szczeblu samorządowym, na poprawie jakości życia osób niepełnoprawnych, a już w szczególności na umożliwieniu im jak najbardziej niezależnego życia”podkreśla wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz.

Według raportu z „Badania potrzeb osób niepełnosprawnych” przeprowadzonego na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wsparcie asystenta osobistego uznano za warunek konieczny do włączenia osób niepełnosprawnych w życie lokalnych społeczności. Spośród wszystkich osób niepełnosprawnych biorących udział w badaniu jedynie 7 proc. przyznało, że korzysta z pomocy asystenta, a 10 proc., że kiedykolwiek skorzystało z takiej formy pomocy. Najczęściej z takiego wsparcia korzystała grupa osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym (15 proc.).

„Nasz nowy program to krok w celu poprawy tej sytuacji. Chcemy, aby z pomocy osobistego asystenta skorzystało jak najwięcej osób niepełnosprawnych, które dzięki temu będą miały możliwość prowadzenia bardziej aktywnego i samodzielnego życia”mówi minister Bożena Borys-Szopa.

Asystenty będzie pomagał niepełnosprawnym przy wyjściu i powrocie do domu z rehabilitacji, zajęć terapeutycznych lub ośrodków kultury. Może także pomóc w zakupach i załatwieniu spraw urzędowych. Usługa ma być świadczona przez 7 dni w tygodniu. Finansowanie programu mają zapewnić środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Główną ideą funduszu jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. W tym roku MRPiPS na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” przeznaczy kwotę 30 mln złotych, a w 2020 będzie to kwota 50 mln złotych. Środki mają pokryć wynagrodzenia asystentów, koszty ubezpieczeń i dojazdu.