Lublin nagrodzony tytułem Polskiej Marki Turystycznej - wlubelskim.pl

Lublin nagrodzony tytułem Polskiej Marki Turystycznej

Ministerstwo Sportu i Turystyki nagrodziło Miasto Lublin tytułem „Polskiej Marki Turystycznej”. W poniedziałek, 16 września 2019 roku w Reducie Banku Polskiego odbyło się wręczenie tytułów w ramach projektu „Polskie Marki Turystyczne”. W wydarzeniu uczestniczyli między innymi Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki, Anna Krupka, Sekretarz Stanu w MSiT oraz Robert Andrzejczyk, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Kapituła powołana przez Ministra Sportu i Turystyki oraz Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej dokonała analizy 117 zgłoszeń, spośród których przyznano jedynie 5 tytułów „Polskiej Marki Turystycznej” (uczestnik spełniający wytyczne w zakresie dobrych praktyk zarządzania i promocji marką turystyczną) oraz 6 tytułów „Polska Marka Turystyczna – kandydat” (uczestnik, który potrzebuje dalszego wsparcia doradczo-eksperckiego).

Nagrodzeni zwycięzcy w kolejności alfabetycznej:

Tytuł „Polska Marka Turystyczna”

 • Marka Beskidy
 • Kraina Lessowych Wąwozów
 • Lublin
 • Śląsk Cieszyński
 • Toruń

Tytuł „Polska Marka Turystyczna – kandydat”

 • Jura Krakowsko-Częstochowska
 • Mazury Zachodnie
 • Puszcza Białowieska
 • Szlak wokół Tatr
 • Zamość
 • Ziemia Świętego Krzyża

Kapituła konkursowa szczególnie podkreślała spójność działań promocyjnych oraz wysoki poziom zarządzania ofertą turystyczną Miasta Lublin. Wielość rozwiązań przygotowanych z myślą o turystach krajowych i zagranicznychkonsekwencja we wdrażaniu marki LublinMiasto Inspiracji w ramach struktur Urzędu Miasta Lublin oraz liczne podmioty i instytucje kulturalne stały się przesłankami do przyznania Lublinowi tego prestiżowego tytułu.

Wszyscy zakwalifikowani, w szczególności kandydaci do tytułu „Polska Marka Turystyczna”, otrzymają dostęp do zapewnionego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wsparcia w postaci udziału w szkoleniach, doradztwa eksperckiego, organizacji audytów, wizyt studyjnych czy uczestnictwa w badaniach wizerunku danych destynacji turystycznych.

Laureaci tytułu „Polskiej Marki Turystycznej” będą mogli korzystać również ze wsparcia Polskiej Organizacji Turystycznej w prowadzeniu działań promocyjnych, m.in. z obniżonego kosztu udziału w branżowych targach w kraju i za granicą oraz w wystawach i wydarzeniach promocyjnych, produkcji materiałów promocyjnych, organizacji podróży studyjnych dla przedsiębiorców i potencjalnych kontrahentów oraz dziennikarzy.

Intencją Ministerstwa Sportu i turystyki jest by znak „Polska Marka Turystyczna” stał się prestiżowym certyfikatem oznaczającym jakość, atrakcyjność i niezawodność, a turyści będą brać go pod uwagę przy planowaniu swoich podróży.

Monika

Monika

red.