Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w Programie Edukacja - wlubelskim.pl

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w Programie Edukacja

We wtorek, 27 sierpnia br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w Programie Edukacja, realizowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2014 – 2021. Środki na ten cel dla naszego kraju w latach 2014 – 2021 to ponad 809 mln euro. Wnioski w języku polskim i angielskim należy złożyć do 15 września br.

W spotkaniu uczestniczyli Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Dariusz Stefaniuk​, Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca polsko-norweskiego zespołu parlamentarnego Gabriela Masłowska oraz Liliana Budkowska Dyrektor Biura Programów Zewnętrznych i Międzynarodowych Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji​.

Fundusze Norweskie i fundusze EOG czyli Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein krajom członkowskim UE. Polska pozostaje największym beneficjentem środków norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Środki na ten cel w latach 2014 – 2021 to 809,3 mln euro.

Celem programu jest poprawa jakości edukacji w Polsce i wzmocnienie współpracy między instytucjami edukacyjnymi w Polsce oraz współpracy z instytucjami w innych krajach.

„Inwestycja w edukację to inwestycja w dzieci i młodzież, które dzięki temu mogą realizować swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności i poszerzać wiedzę” – mówi Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Dariusz Stefaniuk.

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w Programie Edukacja prowadzili przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Operatora Programu. Przedstawione zostały na nim założenia Programu oraz zasady wnioskowania o dofinansowanie.

Na realizację działań edukacyjnych można otrzymać nawet 250 000 euro.