Wpłynęło już ponad 106 tys. wniosków o świadczenie w ramach 500+ - wlubelskim.pl

Wpłynęło już ponad 106 tys. wniosków o świadczenie w ramach 500+

Do końca lipca wpłynęło ponad 106 tys. wniosków w ramach programu 500+ w nowej formule. We wtorek w lubelskim urzędzie wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka i zastępcy dyrektora wydziału Polityki Społecznej Mariusza Kidaja, podczas której poinformowali o aktualnej liczbie złożonych wniosków.

Według szacunków Urzędu Wojewódzkiego programem zostanie objętych 395 tys. dzieci do 18 roku życia. Przewidywana liczba wniosków jaka ma zostać złożona to około 260 tys. Od 1 sierpnia ruszył proces składania wniosków drogą tradycyjną, dotyczy to głównie małych miasteczek i terenów wiejskich. Wicewojewoda lubelski zaapelował aby zdążyć ze złożeniem wniosku przed 30 września. Dzięki temu świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 lipca br. Złożenie wniosku po tej dacie będzie skutkowało brakiem wyrównania i wypłatą świadczenia od października.

Na chwilę obecną złożono ponad 69 tys. wniosków w ramach dobrego startu na 213 gmin z terenu województwa lubelskiego już 208 wypłaca na bieżąco świadczenie.

Wkrótce ruszą także wypłaty w ramach programu „Dobry Start”. Na obecną chwilę złożono już ponad 69 tys. wniosków. Program obejmuje uczniów do 20 roku życia i do 24 jeżeli posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.W zeszłym roku do otrzymania świadczenia w ramach programu „Dobry Start” kwalifikowało się 242 tys. uczniów, w tym roku liczba ta ma być trochę większa za sprawą rozszerzenia programu.  Od 12 sierpnia urząd wojewódzki zacznie przekazywać środki na ten cel gminom. Aby otrzymać świadczenie w ramach programu „Dobry Start” wniosek trzeba złożyć do końca listopada.