Świdnik: Plan zagospodarowania zmieniony. Radni znaleźli kompromis - wlubelskim.pl

Świdnik: Plan zagospodarowania zmieniony. Radni znaleźli kompromis

Spór dotyczący zabudowy działek między ul. Klonową, Jerzego Popiełuszki i Brata Alberta ciągnął się od zeszłego roku. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Świdnik radni podjęli decyzję w sprawie zmiany planu zagospodarowania spornych terenów.

Sprawa dotyczy zabudowy obszaru Brzeziny – Kalina, a dokładnie 2,5 ha terenu położonego w okolicy ul. Klonowej, między al. Lotników Polskich i ul. Bra­ta Alberta. Gdy do Rady Miasta wpłynęły propozycje zmian zagospodarowania przestrzennego tego obszaru rozgorzała dyskusja pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami zabudowy. Część mieszkańców ustawała przy tym aby teren ten był przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną, jednak szybko okazało się, o kompromis nie będzie łatwo. Druga grupa mieszkańców domagała się by na terenie mogła powstać zabudowa wielorodzinna, nawet do wysokości 20 metrów. Rada Miasta postanowiła wtedy szczegółowo zbadać sprawę.

Do burmistrza wpłynęło ponad 600 uwag dotyczących planu zagospodarowania z czego ponad 400 zostało uwzględnione w nowym planie zagospodarowania. Pozostałe 200 uwag podlegało ocenie przez Radę Miasta, która podobnie jak projektant odrzuciła uwagi stwierdzając niezgodność wniosków z przepisami prawa, zarówno ze studium zagospodarowania przestrzennego jak i np. Ustawą Prawo Budowlane. Część z uwag nie dotyczyła obszaru objętego zmianą np. wnosiły o zmianę studium lub zakładały ograniczenia dotyczące działek wyłączonych ze zmian.

„W mojej ocenie zaproponowane wyłożenie jest próbą kompromisowego rozwiązania sporu i wprowadzenia ładu przestrzennego na tym obszarze. Mieszkańcy zarówno jednej jak i z drugiej strony powinni liczyć się z tym, że na obszarze gdzie od lat obowiązywał plan zakładający budownictwo mieszane, będzie dochodziło do sporów pomiędzy zwolennikami budowy jedno i wielorodzinnej. Podjęte działania wykluczą takie konflikty w przyszłości i pozwolą na zrównoważony rozwój tego obszaru miasta. Zdaje sobie sprawę, że obie strony nie będą w pełni usatysfakcjonowane takim rozwiązaniem, ale rola Radnych nie zawsze wiąże się z podejmowaniem łatwych decyzji i polega na budowaniu kompromisów oraz braniu odpowiedzialności za rozwój miasta i interes jego mieszkańców”mówi radny Rady Miasta Świdnik, Marcin Magier.

Intencją Burmistrza i Radnych było rozwiązanie powstałego sporu oraz uwzględnienie i zabezpieczenie interesów obydwu stron przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z przepisami prawa. Zupełne wyłączenie zabudowy wielorodzinnej na omawianym obszarze byłoby niezgodne z uchwalonym w 2012 r. studium, nie mniej projekt IV wyłożenia zakłada ochronę istniejących zabudowań poprzez spore ograniczenie na działkach bezpośrednio graniczących z budynkami jednorodzinnymi. Zmniejszono między innymi wysokość zabudowy z 18 metrów do 13 – na obszarze jednorodzinnym maksymalna wysokość wynosi 12 metrów. Nowy plan przewiduje także ograniczenie powierzchni zabudowy z 60% do 35% i oddalenie linii zabudowy z 4  metrów do 6, a także wprowadzenie specjalnej strefy separacji zabudowy wielorodzinnej od istniejących posesji o 20 metrów.

Dziś ważny dzień dla rozwoju📈 naszego miasta❗👉Zapraszam do śledzenia obrad XI sesji Rady Miasta Świdnik online💻

Gepostet von Marcin Magier am Montag, 15. Juli 2019