Lublin: 75. rocznica likwidacji obozu koncentracyjnego na Majdanku - wlubelskim.pl

Lublin: 75. rocznica likwidacji obozu koncentracyjnego na Majdanku

W poniedziałek (22.07) w Lublinie na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku odbyły się uroczystości rocznicowe w 75-lecie likwidacji obozu koncentracyjnego KL Lublin. Obchody rozpoczął przemarsz uczestników pod Mauzoleum. W uroczystościach rocznicowych uczestniczył minister kultury i dziedzictwa narodowego, wicepremier Piotr Gliński.

O godz. 12.30 uroczystości rozpoczął przemarsz i budynku muzeum pod mauzoleum gdzie spoczywają prochy zamordowanych więźniów. Uczestniczyli w nim ambasador Republiki Federalnej Niemiec, wicepremier Piotr Gliński, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, władze miasta, a także byli więźniowie i rodziny ofiar, które straciły w obozie życie.

„Drodzy Więźniowie, w imieniu Rządu RP, składam wyrazy największej czci wszystkim tym, którzy przeszli tu przez piekło. Niech wolno mi będzie zacytować przesłanie świętego Jana Pawła II z 9 czerwca 1987 r.: Nie przestańcie być świadkami tamtych Waszych braci i sióstr, którzy tutaj zostawili swoje szczątki doczesne. Słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, dla nas wszystkich, dla Polskiego Państwa, stanowią nieustającą misję: aby to było memento dla wszystkich pokoleń, że człowiek nie może stać się dla człowieka katem, że musi pozostać dla człowieka bratem” – mówił do zebranych Piotr Gliński.

Ambasador RFN w Polsce Rolf Nikel, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i wicepremier Piotr Gliński złożyli wieńce pod mauzoleum.

Po przemówieniach byłych więźniów obozu, przedstawiciela rodzin byłych więźniów na Majdanku i dyrektora Muzeum na Majdanku odbyła się modlitwa ekumeniczna w intencji pomordowanych ofiar.

Obóz KL Lublin wyzwolono w lipcu 1944 roku gdy doszło do ofensywy wojsk Armii Krajowej, Armii Ludowej, Pierwszego Frontu Białoruskiego i Batalionów Chłopskich. Majdanek został wyzwolony 23 lipca 1944 roku przez 2. Armię Pancerną gen. płk. Siemona Bogdanowa oraz 28. Korpus Piechoty Gwardii z 8. Armii Gwardii gen. płk. Wasyla Czujkowa.