Świdnik: Sprzątaj po swoim psie. Akcja Urzędu Miasta - wlubelskim.pl

Świdnik: Sprzątaj po swoim psie. Akcja Urzędu Miasta

Świdnik wychodzi naprzeciw właścicielom psów. Urząd Miasta przygotował 100 tys. woreczków na zwierzęce odchody, które mogą odebrać właściciele czworonogów. Wystarczy zgłosić się do urzędu i potwierdzić, że jest się mieszkańcem Świdnika aby otrzymać pakiet 200 specjalnych toreb.

„Jest to już kolejna akcja wręczania naszym mieszkańcom darmowych woreczków do sprzątania po swoich pupilach”mówi Karol Łukasik, rzecznik prasowy urzędu„Jej celem jest utrzymanie czystości na terenie miasta i za razem zmiana świadomości i nawyków właścicieli w zakresie sprawowania nad nimi szeroko rozumianej  opieki” – dodaje Łukasik.

Z regulaminu utrzymania czystości i porządku uchwalonego w Świdniku wynika że: właściciel zobowiązany jest do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, trawnikach itp. nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach lub woreczkach, mogą być wrzucane do koszy śmietnikowych oraz pojemników na odpady zmieszane; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

Pracownicy ratusza informują również, że rozdawane woreczki są przyjazne środowisku i ulegają całkowitemu rozkładowi w miejscach składowania.

„Woreczki FIBI podlegają biodegradacji. Dzieję się tak dzięki dodawanemu do materiału PE-HD komponentu umożliwiającego proces oxy–bideradacji. Woreczki na psie kupy rozpadają się na wodę, dwutlenek węgla, biomasę oraz pierwiastki śladowe. Po rozłożeniu nie wydzielają metanu”mówi Ilona Kozieł z UM w Świdniku.

Darmowe woreczki dostępne są również w komendzie Straży Miejskiej przy ul. Hallera oraz w większości gabinetów weterynaryjnych na terenie miasta.