Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek spotkał się dziś z liderami Polonii z Ukrainy i Białorusi. Spotkanie w ramach programu „Aktywni dla Polski” zorganizował Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie.

W ramach programu goście mają zapoznać się z funkcjonowaniem urzędów w Polsce, wymieniać dotychczasowe doświadczenia i wspierać integrację środowisk polonijnych. Będą także uczestniczyć w wielu atrakcjach i warsztatach.

„Spotykamy się dziś, żeby porozmawiać o problemach Polonii na Białorusi i Ukrainie z jakimi spotykają się na co dzień, ale także o problemach jakie mają u nas. O tym jak możemy uczynić urząd bardziej efektywny dla środowisk polonijnych, które chcą nabywać polskie obywatelstwo czy występować o dokumenty dotyczące pobytu czy pracy. Nam zależy by Polacy zza wschodniej granicy mieli jak największą otwartość w polskich urzędach bo my ich po prostu potrzebujemy”mówił wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. 

Wojewoda lubelski podkreślił, że jest zadowolony z dotychczasowej współpracy ze środowiskami polonijnymi z Białorusi i Ukrainy.

Tegoroczna edycja programu „Aktywni dla Polski” jest już drugą. Mogą wziąć w nim udział młodzi Polacy z Ukrainy i Białorusi, którzy angażują się w działalność polonijną. Cel programu to podniesienie poziomu organizacyjnego i merytorycznego osób działających na rzecz polskości poprzez prezentowanie modeli działań jakie na co dzień stosowane są w Polsce.

 

Powiązane
Scroll to Top