Ślubowanie nowych funkcjonariuszy Straży Granicznej - wlubelskim.pl

Ślubowanie nowych funkcjonariuszy Straży Granicznej

Dziś w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży granicznej odbyło się uroczyste ślubowanie 22 nowych funkcjonariuszy Straży Granicznej i mianowanie na pierwszy stopień w korpusie chorążych 32 funkcjonariuszy, którzy już pełnią służbę.

Zbiórka odbyła się w asyście pocztu sztandarowego NOSG oraz w obecności kadry kierowniczej Oddziału. Rotę ślubowania odczytał Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Szcząchor, zaś błogosławieństwa nowym funkcjonariuszom udzielił kapelan katolicki NOSG ks. ppłk SG Wiesław Kondraciuk.

Dzisiejsza uroczystość, była również okazją do mianowania funkcjonariuszy na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Nowo mianowani, wcześniej zdobywali wiedzę w zakresie szkoły chorążych w ośrodku szkolenia SG w Kętrzynie. Akty mianowania na stopień młodszego chorążego Straży Granicznej wręczył funkcjonariuszom również Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Nowo przyjęci funkcjonariusze SG, najbliższy czas spędzą w ośrodku szkoleniowym SG, zaś chorążowie zdobytą wcześniej wiedzę, będą teraz wykorzystywali w swej codziennej służbie. W 2019 roku, w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej, planuje się przyjąć do służby 100 funkcjonariuszy.