Program "Dobry Start" zostanie rozszerzony - wlubelskim.pl

Program „Dobry Start” zostanie rozszerzony

Program „Dobry Start”, potocznie zwany 300+ czekają zmiany. We wtorek zmianami ma się zająć rząd, który pochyli się nad projektem rozporządzenia. Projekt przewiduje objęcie świadczeniem uczniów uczęszczających do szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Wprowadzona ma zostać także możliwość wnioskowania o świadczenie poprzez platformę elektroniczną ZUS.

Obecnie o świadczenie z programu „Dobry Start” można wnioskować raz w roku na dziecko uczęszczające do szkoły, poniżej 20 roku życia, a dzieci niepełnosprawne do 24 roku życia. Zmiany jakie mają zostać wprowadzone w programie to rozszerzenie świadczenia o uczących się w szkołach dla dorosłych i policealnych, którzy świadczenie mieliby otrzymać już od września 2019.

Dodatkowo projekt przewiduje możliwość ubiegania się o „wyprawkę” poprzez system elektroniczny Zakładu Ubezpieczeń społecznych. W tym roku jednak wnioski o świadczenie dla uczniów szkół policealnych i dla dorosłych będą przyjmowanie jedynie w formie tradycyjnej.

Zmiany mają wejść w życie od 1 sierpnia bieżącego roku. Program „Dobry Start” zaczął funkcjonować w 2018 roku. Pierwszą wypłatę w ramach programu uczniowie otrzymali na rok szkolny 2018/2019. Program ma być gwarantowany ustawowo.