Janów Lubelski: Żołnierze WOT złożyli przysięgę - wlubelskim.pl

Janów Lubelski: Żołnierze WOT złożyli przysięgę

W niedzielę (7 lipca) na Rynku w Janowie Lubelskim odbyła się uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy – ochotników 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. To pierwsza tej rangi uroczystość w Janowie Lubelskim.

„Ja, żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic…”. Te słowa roty przysięgi wojskowej wybrzmiały na Lubelszczyźnie już po raz dwudziesty. Tym razem na rynku janowskim przysięgę złożyło 83 żołnierzy-ochotników, którzy zasilą szeregi 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Uroczystość licznie zgromadziła żołnierzy OT i ich rodziny, mieszkańców Janowa Lubelskiego i okolic, przedstawicieli środowisk kombatanckich, a także władz rządowych i samorządowych oraz Dowództwa WOT.

Specjalny list ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka do żołnierzy składających przysięgę odczytał dowódca lubelskiej brygady płk Tadeusz Nastarowicz. Szef MON nawiązał do tragicznych wydarzeń w Wojciechowie i Wierzchowiskach, podczas których żołnierze 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej brali udział w akcjach ratunkowych, niosąc pomoc mieszkańcom poszkodowanym przez nawałnice i ulewy.

„Składając dziś przysięgę wojskową dołączacie do jednostki, której żołnierze mieli już okazję pokazać, że motto „Zawsze gotowi, zawsze blisko” to nie tylko słowa.(…) Od dziś Wy również deklarujecie gotowość do stanięcia w każdej chwili w obronie życia, zdrowia i mienia obywateli Waszej najbliższej okolicy. Jestem pewien, że wzorem swoich kolegów bez wahania wywiążecie się z tego zobowiązania, kiedy tylko nadejdzie potrzeba” napisał w liście minister Mariusz Błaszczak.

2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” jest największą brygadą Obrony Terytorialnej w Polsce. W jej skład wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty, dyslokowanych w pięciu rejonach województwa lubelskiego: w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Obecnie brygada liczy ponad 3300 żołnierzy, średnia wieku żołnierza OT to 32 lata. Dowódcą lubelskiej brygady jest płk Tadeusz Nastarowicz.

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. WOT swój potencjał opiera na żołnierzach-ochotnikach. Obecnie liczebność Wojsk Obrony Terytorialnej w skali kraju przekroczyła już 20 tys. żołnierzy.