Będą podwyżki dla pracowników sądów i prokuratury - wlubelskim.pl

Będą podwyżki dla pracowników sądów i prokuratury

Ministerstwo Sprawiedliwości wczoraj (4 lipca 2019 r.) zawarło porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie wzrostu płac dla pracowników sądów i prokuratury. Umowa przewiduje podwyżkę  w wysokości średnio 900 zł na etat. Porozumienie oznacza koniec protestów płacowych pracowników sądów i prokuratury. 

Prowadziliśmy trudne, ale dobre rozmowy, które doprowadziły do kompromisu i satysfakcjonującego rozwiązania. Robimy wszystko, by po wieloletnich zaniedbaniach, do których doszło za rządów PO-PSL, systematycznie poprawiać sytuację pracowników sądów i prokuratury – podkreślił wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

W imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości prowadził on negocjacje i zawarł porozumienie z przedstawicielami Sztabu Protestacyjnego Miasteczka Pracowników Sądów i Prokuratury. Ze strony Prokuratury Krajowej porozumienie podpisała Agata Gałuszka-Górska, zastępca Prokuratora Krajowego.

Satysfakcja z porozumienia

Minister rozumiał o co nam chodzi we wszystkich naszych zmaganiach. Docenia pracę urzędników i trud, który urzędnicy na co dzień wkładają w pracę w sądach i prokuraturze. Jesteśmy zadowoleni, a pozostaje dużo pracy nad ustawą dla pracowników sądów i prokuratury, która powinna na stałe ustabilizować sytuację pracowników – zaznaczyła Iwona Nałęcz-Idzikowska, przewodnicząca Krajowej Rady Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP.

Satysfakcję  z porozumienia wyrażają również inne związki zawodowe.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego porozumienia. Różne były emocje, ale determinacja obu stron doprowadziła rozmowy do zakończenia, które jest satysfakcjonującego przede wszystkim dla pracowników, bo oni są najważniejsi – oceniła Majka Jagielak z Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. 

Edyta Odyjas, Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa zwróciła uwagę na to, że uzyskane środki pozwolą niwelować płacowe dysproporcje. Będą też zachętą do zatrudniania się w sądach przez nowych pracowników.

Pieniądze w budżecie

W myśl porozumienia, od 1 października 2019 r. nastąpi podwyższenie, średnio o 450 zł brutto, wynagrodzeń pracowników sądów powszechnych (urzędników, asystentów sędziego, specjalistów Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów i innych pracowników) i  prokuratury (urzędników, asystentów prokuratora i innych pracowników).

Od 1 stycznia 2020 r. wynagrodzenia pracowników sądów i prokuratur wzrosną przeciętnie o kolejne 450 zł, co w sumie da zwiększenie wynagrodzeń o 900 zł w przeliczeniu na etat. Od początku przyszłego roku średnio o 900 zł wzrosną również płace kuratorów zawodowych, z zachowaniem zasad obowiązujących przy kształtowaniu wynagrodzeń tej grupy zawodowej.

Pieniądze na podwyżki zostaną zapewnione w ramach obecnego budżetu na rok 2019 oraz w projekcie budżetu państwa  na 2020 rok. Porozumienie przewiduje, że szczegółowy podział środków na wzrost wynagrodzeń będzie przedmiotem dalszych uzgodnień, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wyrównywania dysproporcji płacowych pracowników sądownictwa i prokuratury. Rozmowy w tej sprawie zostaną podjęte najpóźniej we wrześniu 2019 roku.

Zgodnie z porozumieniem, strona związkowa zaprzestaje, co najmniej na rok, wszelkich form protestu związanego z poziomem i systemem wynagrodzeń.

Monika

Monika

red.