Znamy wyniki naboru w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego - wlubelskim.pl

Znamy wyniki naboru w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego

Znamy wyniki pierwszego naboru projektów w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Dofinansowanie otrzymało 18 projektów na łączną kwotę 57,8 tys. złotych, a do wykorzystania wciąż pozostaje 38 tys. złotych.

Młodzieżowy Budżet to efekt prac Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży oraz Młodzieżowej Rady Miasta, powołanego we wrześniu ubiegłego roku. Celem jest wsparcie oddolnych działań dzieci i młodzieży Lublina realizowanych na rzecz lokalnej społeczności o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, społecznym lub obywatelskim.

„Cieszy nas tak duże zainteresowanie Młodzieżowym Budżetem Obywatelskim. Już teraz widać, że pomoże on w realizacji pomysłów i pasji młodzieży. Gratuluję wszystkim wnioskodawcom kreatywności, inicjatywy i wspólnego działania”mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

Projekt jest realizowany przez Fundację Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży „Teatrikon”. Komisja konkursowa zarekomendowała projekty na łączną kwotę 57 830 złotych. Dofinansowania przyznano w trzech kategoriach. W kategorii projektów dla dzieci przyznano dofinansowanie na 13 930 zł, w kategorii projektów dla młodzieży 28 000 zł, a w kategorii projektów studenckich 15 900 zł.

W puli na 2019 rok nadal pozostają niewykorzystane środki, dlatego też komisja zdecydowała o ogłoszeniu od dnia 1 lipca bieżącego roku kolejnego naboru w trybie ciągłym. Projekty, które nie otrzymały dofinansowania będą mogły być złożone ponownie.

Poniżej prezentujemy listę projektów, które otrzymały dofinansowanie.