Podpisanie umów z przedsiębiorcami na blisko 100 mln złotych - wlubelskim.pl

Podpisanie umów z przedsiębiorcami na blisko 100 mln złotych

W środę (26 czerwca) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego podpisano 62 umowy z przedsiębiorcami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Łączna pula środków wynosiła ponad 111 mln złotych.

W konferencji prasowej udział wzięli Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Magdalena Filipek-Sobczak oraz przedsiębiorcy, którzy zawarli umowy.

„Jestem przekonany, że dzięki tym środkom firmy z Lubelszczyzny będą mogły skutecznie konkurować z innymi podmiotami w Polsce czy Europie, ale także i na świecie. Wszystkim nam zależy na tym, aby przedsiębiorcy prężnie się rozwijali, bo to przełoży się na rozwój regionu”wyjaśnia Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

W ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP o dofinansowanie mogą się ubiegać przedsiębiorstwa z sektora MŚP (mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa) na następujące rodzaje projektów:

  • stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;
  • zastosowanie nowoczesnych technologii;
  • wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
  • wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań.


– To już czwarta edycja konkursu, który, podobnie jak poprzednie edycje, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Ostatecznie do dofinansowania zostały wybrane 62 projekty. Do firm z Lubelszczyzny trafi blisko 100 milionów złotych.dodaje Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Magdalena Filipek-Sobczak.

Dotychczas LAWP ogłosiła cztery konkursy z Działania 3.7 w ramach, których podpisano umowy na łączną kwotę ok. 668 mln złotych. Natomiast wszystkie podpisane przez LAWP umowy o dofinasowanie opiewają na kwotę blisko 1, 220 mld złotych.