Może ruszać budowa kolejnego odcinka S19 - wlubelskim.pl

Może ruszać budowa kolejnego odcinka S19

Może ruszać budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów na odcinku Lasy Janowskie. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wydał dziś zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na 8 kilometrowym odcinku. To ostatni odcinek S19 na terenie województwa lubelskiego.

Wykonawca może od jutra wchodzić na budowę. Za kilka dni wydam kolejne zezwolenie, na kolejny odcinek. Praktycznie jest już ono gotowe. Ogromnie dziękuję pracownikom Wydziału Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego za ciężką i solidną pracę” – mówi wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Zakres inwestycji obejmie budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej klasy S, budowę 1 węzła drogowego „Łążek Ordynacki”, budowę dwóch wiaduktów drogowych, budowę dwóch mostów na rzece Trzebensz, przebudowę przejść dla zwierząt, przebudowę dróg gminnych kolidujących z drogą ekspresową, budowę dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, budowę i przebudowę kolidującej z drogą S19 sieci uzbrojenia terenu i urządzeń infrastruktury technicznej, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu, budowę ekranów akustycznych i nasadzenia zieleni.

Droga ekspresowa S19 będzie stanowić część szlaku Via Carpatia, europejskiej trasy międzynarodowej, która połączy Kłajpedę na Litwie z greckimi Salonikami, przebiegająca przez Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię i Bułgarię. Najdłuższy odcinek szlaku transportowego będzie przebiegać przez Polskę. Droga ta ma być głównym szlakiem komunikacyjnym na kierunku północ-południe.