Gwardia Narodowa USA z wizytą na lubelszczyźnie - wlubelskim.pl

Gwardia Narodowa USA z wizytą na lubelszczyźnie

Grupa amerykańskich podoficerów z Gwardii Narodowej stanu Illinois w dniach 23-29 czerwca odbywa wizytę roboczą w 25 Batalionie Lekkiej Piechoty w Zamościu. Zagraniczni partnerzy obserwują szkolenie podstawowe żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. To pierwsza wizyta instruktorów Gwardii Narodowej USA w Polsce.

Na terenie jednostki wojskowej w Zamościu trwa szkolenie podstawowe żołnierzy – ochotników OT w ramach projektu „Wakacje z WOT”. Ćwiczenia obserwują podoficerowie amerykańscy, którzy na co dzień zajmują się rekrutacją i szkoleniem podstawowym rekrutów do Gwardii Narodowej USA. Wizyta odbywa się w ramach Planu Współpracy Międzynarodowej Dowództwa WOT.

Podoficerowie amerykańscy, dowództwo oraz instruktorzy zamojskiego batalionu w ciągu kilku dni odbędą szereg spotkań i wizyt na pasach ćwiczeń i strzelnicach. Ich celem jest przede wszystkim wymiana doświadczeń szkoleniowych. Dla strony polskiej to doskonała okazja, aby pozyskać cenne wskazówki od amerykańskich partnerów. Delegacja miała już okazję uczestniczyć w zajęciach taktycznych oraz szkoleniu strzeleckim na strzelnicy Hubale pod Zamościem.

Przyjechaliśmy by zobaczyć, jak prowadzone jest szkolenie podstawowe żołnierzy i aby wesprzeć was pomocą w tym zakresie. Możemy również wiele nauczyć się od siebie nawzajem. Instruktorzy tutaj są naprawdę dobrze przygotowani. Jesteśmy pod wrażeniem tego, co tutaj zobaczyliśmy. To bardzo budujące, że jest tak wielu młodych żołnierzy. Mogę im powiedzieć, aby ciągle się szkolili i zawsze byli gotowi” – powiedział Joseph Cistaro, starszy podoficer dowództwa 65 brygady Gwardii Narodowej stanu Illinois

Gwardia Narodowa Illinois liczy około 10 tys. żołnierzy wojsk lądowych (Army National Guard) i ponad 3 tys. w jednostkach powietrznych (Air National Guard). Jest formacją ochotniczą i podlega władzom stanowym, ale może być również skierowana przez rząd federalny do udziału w innych operacjach np. w Iraku czy Afganistanie. Gwardziści są rekrutowani spośród lokalnej społeczności, pomagają innym służbom podczas klęsk żywiołowych – pożarów, powodzi, huraganów, a także w różnych stanach wyjątkowych. Wojsko Polskie od lat współpracuje z Gwardią Narodową stanu Illinois.