W poniedziałek (24 czerwca) odbyło się głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu przez zarząd województwa. W obu głosowaniach radni jednogłośnie opowiedzieli się za ich udzieleniem. W głosowaniach udział wzięło 32 radnych, nikt nie głosował przeciwko ani nie wstrzymał się od głosu.

Przed głosowaniami po raz pierwszy został zaprezentowany „Raport o stanie województwa lubelskiego”. To efekt znowelizowanej ustawy o samorządzie województwa. Przepisy zobowiązują zarząd województwa by co roku przedstawić radnym dokument opisujący sytuację jaka panowała w regionie w roku poprzednim.

Większość budżetu była realizowana jeszcze przez zarząd PO-PSL. Obecny zarząd po objęciu władzy w województwie realizował go jedynie przez miesiąc. Deficyt budżetu województwa wyniósł 69,7 mln złotych, przy wydatkach rzędu 935,7 mln złotych i dochodach równych 866 mln złotych. Wpływy z Unii Europejskiej wyniosły 258 mln zł, i stanowiły 29,8 proc. dochodów.

„Ponad jedna trzecia wydatków – 350,7 mln zł – przeznaczona została na inwestycje. Było to 11 proc. więcej niż w roku poprzednim”mówił marszałek województwa Jarosław Stawiarski.

Marszałek wyraził zaniepokojenie danymi dotyczącymi zadłużenia. Na koniec 2018 roku zadłużenie województwa wyniosło 718 mln złotych, a to wynik o 65 mln złotych wyższy niż w roku 2017. Jeszcze większy wzrost zanotował dług szpitali, który wynosił na koniec roku 2018 blisko 770 mln złotych i wzrósł o 105 mln złotych.

Powiązane
Scroll to Top