Specjalnie dla wLubelskim.pl: Rozmowa z posłem Adamem Kałaską - wlubelskim.pl

Specjalnie dla wLubelskim.pl: Rozmowa z posłem Adamem Kałaską

Z posłem Adamem Kałaską, który objął mandat po europosłance Elżbiecie Kruk rozmawia redakcja wLubelskim.pl.

Redakcja wLubelskim.pl: Przejął Pan mandat po posłance Elżbiecie Kruk. Długo zastanawiał się Pan nad tą decyzją? 

Adam Kałaska: W sumie nie miałem zbyt wiele czasu na zastanowienie, bo nie przypuszczałem, że sytuacja nabierze takiego obrotu. Od momentu wygranej Pani Elżbiety Kruk w wyborach do Parlamentu Europejskiego, byłem przekonany, że ktoś z większą liczbą uzyskanych głosów obejmie mandat poselski. Ostatecznie po otrzymaniu oficjalnej informacji z Sejmu i dokonaniu szczegółowej analizy sytuacji, dość szybko podjąłem decyzję.

Red: Na jakich obszarach skupi Pan swoją aktywność poselską? 

AK: Co do samej aktywności poselskiej, to w sumie nie pozostało zbyt wiele posiedzeń Sejmu i nie wiem ile razy uda mi się wypowiedzieć, zadać pytania, czy złożyć jakąś interpelację. Jeżeli chodzi o obszary, to są one ściśle związane ze wskazanymi przeze mnie komisjami, w których chciałbym pracować, a mianowicie: Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM), Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS), Komisja Zdrowia (ZDR), Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR). Jednak z uwagi na to, że objąłem mandat po osobie, która pracowała w innych komisjach, być może zostanę przydzielony do innych, niż wybrałem. Ponadto nie zamierzam zawieszać swojej dotychczasowej aktywności na rzecz społeczności lokalnej, która w obecnej sytuacji przyjmie formę pozaparlamentarnej aktywności poselskiej.

Red: Na co dzień jest Pan przedsiębiorcą, więc z pewnością zna Pan problemy z jakimi mierzy się biznes? Co chciałby Pan zmienić? 

AK: Od 15 lat prowadzę własną działalność gospodarczą i doskonale wiem jakie są największe bolączki biznesu. Czy chciałbym coś zmienić? Z pewnością na chwilę obecną zauważam konieczność usprawnienia systemu podatkowego, a także problemy kadrowe (brak odpowiedniej kadry na rynku, a przede wszystkim brak chętnych do pracy). Jednym z większych problemów jest również zmienność prawa oraz skomplikowane i niejasno sformułowane przepisy, których prawidłowa interpretacja wymaga zatrudnienia lub współpracy firm z prawnikami. Zwykle wiedza księgowych obsługujących daną firmę nie obejmuje skomplikowanych zagadnień prawnych.

Red: Czy zamierza Pan startować w październikowych wyborach parlamentarnych?

AK: Na chwilę obecną, gdyby nie zaistniała sytuacja, dalej pełniłbym funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Rykach i tak byłoby do 2023 roku, dlatego nie brałem pod uwagę tegorocznych wyborów parlamentarnych. Jednak wobec takiego obrotu sprawy rozważę ewentualne kandydowanie w zbliżających się wyborach.

Red: Dziękuję za rozmowę.