Lublin: Pogrzeb arcybiskupa Bolesława Pylaka - wlubelskim.pl

Lublin: Pogrzeb arcybiskupa Bolesława Pylaka

We wtorek w archikatedrze lubelskiej odbył się pogrzeb arcybiskupa Bolesława Pylaka. W pożegnaniu udział wzięli wierni, duchowni, przedstawiciele władz i środowisk akademickich. Mszy świętej żałobnej przewodniczył metropolita lubelski, abp Stanisław Budzik.

„Dziękujemy Panu za wielkie czyny arcybiskupa Bolesława Pylaka. Wybudował on ponad 400 kościołów i kaplic, dbał o dialog ekumeniczny. Jako Wielki Kanclerz i profesor KUL dbał o wysoką jakość nauczania. Otrzymał wiele odznaczeń za działalność patriotyczną”mówił metropolita lubelski.

Ciało arcybiskupa Bolesława Pylaka spoczęło w krypcie pod archikatedrą lubelską obok Józefa Życińskiego, metropolity lubelskiego w latach 1997–2011.

„O niewielu ludziach można powiedzieć, że są niekwestionowanym autorytetem. Zawsze gdy trzeba było nieść pomoc to arcybiskup Pylak ją niósł. Gdy była potrzeba by prowadzić dialog to ksiądz arcybiskup go prowadził”mówił w czasie mszy pogrzebowej Marian Król, przewodniczący Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”.

Biskup Pylak urodził się 20 sierpnia 1921 w Łopienniku Górnym nieopodal Krasnegostawu. Przez większość życia związany był z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie pracę jako młodszy asystent przy katedrze teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym rozpoczął w 1952 roku. Od 25 marca 1992 r. pełnił funkcję arcybiskupa metropolity lubelskiego. Zmarł w ubiegły czwartek. Miał 97 lat.