W środę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego miała miejsce konferencja dotycząca podpisaniu kolejnych umów na usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W konferencji prasowej udział wzięli Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, Dyrektor Departament Zarządzania RPO Iwona Nakielska oraz Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS Małgorzata Siewierska-Lodowska.

Dzięki tym środkom powstaną m.in. kluby seniora. Chodzi o to, aby ludzie starsi byli jak najdłużej aktywni w swoim środowisku. Każdy z nas będzie kiedyś seniorem, dlatego cieszę się, że udaje się wypracować takie formy wsparcia, które pozwalają osobom starszym godnie przeżyć ich jesień życia” wyjaśniał marszałek Jarosław Stawiarski.

Do 31 maja 2019 r. usługami społecznymi zostało objętych ponad 6,6 tys. osób, natomiast usługami zdrowotnymi ponad 2,8 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Ponadto, wsparto 1,3 tys. miejsc świadczenia usług społecznych. W ramach 76 projektów realizujących wsparcie dla seniorów, dotychczas wsparto m.in. 92 kluby seniora, 8 mieszkań wspomaganych, 15 placówek dziennej opieki oraz 7 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Wsparcie w zakresie usług społecznych odbywa się poprzez wdrażanie Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Celem Działania jest wzrost dostępności usług społecznych i zdrowotnych oraz ograniczenie jednej z istotnych barier jaką jest wykluczenie z dostępu do podstawowych usług publicznych. Chodzi o osoby wykluczone, bądź zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym (osoby starsze, z niepełnosprawnościami i niesamodzielne).

Projekty w ramach działania mogą realizować jednostki samorządu terytorialnego, centra aktywności lokalnej, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze, a także podmioty świadczące usługi społeczne użyteczności publicznej.

Dotychczas Zarząd Województwa Lubelskiego podpisał 126 umów na łączną kwotę dofinansowania ponad 194,6 mln zł. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na ten cel do tej pory przeznaczono 251,2 mln zł.

Powiązane
Scroll to Top