Lubelskie: Zatrzymanie członków zorganizowanej grupy przestępczej - wlubelskim.pl

Lubelskie: Zatrzymanie członków zorganizowanej grupy przestępczej

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wspólnie z funkcjonariuszami Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego, zatrzymali na terenie województwa lubelskiego 2 osoby, które brały udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu wyłudzanie podatku VAT przy obrocie elektroniką.

Do zatrzymania doszło 30 maja bieżącego roku. Zatrzymani, występując w obrocie gospodarczym, wystawiali dokumenty w postaci faktur VAT poświadczające nieprawdę. Wskazana dokumentacja potwierdzała przeprowadzenie niemających miejsca zdarzeń gospodarczych i była wykorzystywana do kontaktów z instytucjami odpowiedzialnymi za naliczanie podatków oraz obliczanie zwrotu VAT.

Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz doprowadzenia Skarbu Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w drodze oszustwa. Za popełnione czyny grozi im kara pozbawienia wolności od 5 do 25 lat. Wobec obu podejrzanych Sąd Rejonowy w Lublinie zastosował tymczasowy areszt.

To kolejni podejrzani w sprawie, wcześniej prokurator przedstawił zarzuty 4 osobom. W przedmiotowej sprawie, podobnie jak w stosunku do osób, którym przedstawiono zarzuty na wcześniejszym etapie śledztwa, wydano postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia mienia na majątku, co do którego zaistniało podejrzenie, że został nabyty ze środków pochodzących z przestępstwa. Sprawa pozostaje rozwojowa.

Śledztwo prowadzone przez Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie, przy wsparciu Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Zamościu, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie zostało wszczęte w sprawie dokonywania fikcyjnych transakcji skutkujących bezpodstawnym zwrotem nienależnie naliczonego podatku VAT.