Sprostowanie Krzysztofa Hetmana do artykułu dot. jednakowego składu produktów - wlubelskim.pl

Sprostowanie Krzysztofa Hetmana do artykułu dot. jednakowego składu produktów

Publikujemy sprostowanie do artykułu „PE za jednakowym składem produktów. Krzysztof Hetman przeciwko” na wniosek europosła Krzysztofa Hetmana, wystosowany za pośrednictwem kancelarii prawnej:

Nieścisła jest informacja zawarta tytule oraz treści artykułu pt. PE za jednakowym składem produktów. Krzysztof Hetman przeciwko, opublikowanym na portalu wlubelskim.pl w dniu 19.04.2019r., z których wynika, że jestem przeciwnikiem ujednolicenia składu tożsamych produktów na terenie UE, co wywiedziono błędnie z faktu, iż jako europoseł głosowałem dnia 17 kwietnia 2019r. przeciwko przyjęciu dyrektywy w sprawie podwójnej jakości produktów. Tymczasem przedmiotowa dyrektywa dotyczyła wyłącznie produktów, które są w identycznym opakowaniu i w sposób znaczący różnią się składem. Tożsamy zakaz stosowania podwójnych standardów wynika z obowiązującej już Dyrektywie 2005/29/WE, jednakże z powodu braku precyzyjnych uwarunkowań nie jest on przestrzegany. Przyjęcie nowej dyrektywy niczego zatem nie zmieni, ponieważ zgodnie z tą regulacją nadal wystarczy minimalna nawet zamiana na opakowaniu produktu lub w składzie produktu, aby dana firma w mogła produkować różnej jakości produkty na poszczególne rynki. Mój sprzeciw był przejawem dążenia do wprowadzenia zupełnego zakazu sprzedawania pod tą samą nazwą handlową różnych jakościowo produktów – głosowany tekst tego nie zagwarantował, dlatego też, aby nie zamykać procedury i dalej pracować nad tym dokumentem, głosowałem przeciwko. Krzysztof Hetman