Najzdolniejsi studenci otrzymali stypendium marszałka województwa - wlubelskim.pl

Najzdolniejsi studenci otrzymali stypendium marszałka województwa

Dziś w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wręczył stypendia studentom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki i wyróżnili się osiągnięciami w wielu dziedzinach.

Stypendia przyznano 250 studentom. Łączna kwota jaką samorząd województwa przeznaczy na stypendia to blisko 600 tys. złotych.

Gratuluję wam doskonałych wyników i jestem przekonany, że dzięki stypendium będziecie mogli w dalszym ciągu rozwijać swoje pasje, zainteresowania i zdobytą wiedzę. Jesteście przyszłością nie tylko naszego województwa, ale także całej Polski – podkreślił w swoim wystąpieniu marszałek Jarosław Stawiarski.

Wśród wyróżnionych żaków, 219 studiuje na lubelskich uczelniach. Najwięcej stypendiów otrzymali studenci Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, bo aż 87. Drugi w kolejności jest Uniwersytet Medyczny z 62 stypendiami.

Wsparcie w wysokości 300 złotych miesięcznie będzie wypłacane wyróżnionym studentom przez 8 miesięcy.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.