Zamość: Zatrzymanie przemytników ludzi i imigrantów - wlubelskim.pl

Zamość: Zatrzymanie przemytników ludzi i imigrantów

Trzej mężczyźni, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Ukrainy to obywatele Turcji. Dzięki szybkim działaniom podjętym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej z Nadbużańskiego oraz Bieszczadzkiego Oddziału ujęto kolejnych dwóch Turków – organizatorów nielegalnej wyprawy.

19 kwietnia br., tuż przed północą, patrol Straży Granicznej z Dołhobyczowa i Hrebennego zatrzymał w Zamościu pięciu mężczyzn. Jak ustalono, podczas prowadzonej kontroli, wszyscy legitymowani to obywatele Turcji. Trzech z zatrzymanych mężczyzn, dokonało wcześniej nielegalnego przekroczenia tzw. zielonej granicy państwa. Nie posiadali przy sobie dokumentów uprawniających ich do pobytu na terytorium Polski. Kolejnych  dwóch zatrzymanych ob. Turcji, jak się okazało w trakcie prowadzonych wyjaśnień, przyjechało samochodem po odbiór migrantów. Z ich dokumentów pobytowych wynikało, iż przebywają w UE legalnie.

W sprawie wszczęto postępowanie przygotowawcze, dotyczące organizowania wbrew przepisom przekraczania granicy państwowej. Wobec dwóch mężczyzn podejrzanych o organizowanie nielegalnej migracji, Sąd zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Natomiast trzech obywateli Turcji, którzy nielegalnie przekroczyli granicę państwową, zostało przekazanych do dalszych czynności funkcjonariuszom Bieszczadzkiego Oddziału SG.

Od początku 2019 roku funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali już 17 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. Wszyscy ujawnieni migranci mieli zamiar przedostać się na zachód Europy.