Ewakuacja centrum handlowego Plaza? To tylko ćwiczenia - wlubelskim.pl

Ewakuacja centrum handlowego Plaza? To tylko ćwiczenia

Dziś (17 maja br.) tuż po godzinie 9:00 rozpoczęła się próbna ewakuacja centrum handlowego Lublin Plaza.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, ćwiczenia tego rodzaju powinny odbywać się raz na dwa lata. Ich celem jest przygotowanie oraz przeszkolenie klientów i pracowników galerii na wypadek pojawienia się realnego zagrożenia pożarowego.

Podczas próbnej ewakuacji weryfikowane są metody współdziałania ze służbami oraz działanie sygnalizacji, jak również uruchamiana jest procedura, która dzięki systemowi oznaczeń i komunikatów dźwiękowych pozwala szybko reagować w sytuacji zagrożenia i sprawnie ewakuować osoby przebywające na terenie obiektu.

Cykliczne ćwiczenia pozwalają zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa w trosce o klientów i pracowników centrum handlowego.

Monika

Monika

red.