Projekt Kukiz'15 dotyczący ustawy 447 zdjęty z obrad Sejmu - wlubelskim.pl

Projekt Kukiz’15 dotyczący ustawy 447 zdjęty z obrad Sejmu

Nie będzie pierwszego czytania projektu ugrupowania Kukiz’15 dotyczącego ochrony własności RP przed roszczeniami wysuwanymi m.in. w związku z amerykańską ustawą 447. Punkt ten został zdjęty z obrad sejmu o czym poinformowała wicemarszałek sejmu Beata Mazurek. Powodem jest niedopełnienie formalności w dokumentacji.

Jeszcze wczoraj o mającym odbyć się dzisiaj czytaniu informował Stanisław Tyszka, który dziś w emocjonalnych słowach odniósł się do sprawy na Twitterze zarzucając Prawu i Sprawiedliwości uleganie naciskom zewnętrznym ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela.

„Nasza ustawa w jednoznaczny sposób wyklucza możliwość dochodzenia roszczeń dotyczących mienia bezspadkowego. Żądamy jego błyskawicznego uchwalenia przez Sejm. Politycy izraelscy ze znanym z antypolskich wypowiedzi Yairem Lapidem na czele już zaczęli wywierać naciski na polski rząd by nie dopuścił do uchwalenia ustawy Kukiz’15. Nie wolno tolerować by ktokolwiek z zagranicy wywierał naciski na Sejm RP”mówił w zeszłym tygodniu wicemarszałek Sejmu RP, Stanisław Tyszka.

Zgłoszony przez Kukiz’15 projekt ustawy zakładał między innymi wprowadzenie zakazu podejmowania przez organy państwa jakichkolwiek czynności zmierzających do zaspokojenia roszczeń dotyczących mienia bezspadkowego. W przypadku naruszenia tego przepisu projekt przewidywał konsekwencje karne w postaci pozbawienia wolności i nieważność z mocy prawa czynności dokonywanych wbrew temu zakazowi.

Powrócenie do sprawy po zakończeniu kampanii wyborczej, gdy atmosfera będzie spokojniejsza i bardziej sprzyjająca dyskusji zadeklarował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jego zdaniem nie można dopuścić do tego by sprawa była wykorzystywana jako element kampanii wyborczej.

Justice for Uncompensated Survivors Today — JUST Act, potocznie zwany ustawą 447 został przyjęty przez Kongres Stanów Zjednoczonych, a w maju 2018 r. podpisany przez prezydenta Donalda Trumpa. Ustawa o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono dotyczy zwrotu mienia ofiar Holokaustu im prawowitym spadkobiercom bądź właścicielom. Zapisy aktu mają charakter głównie symboliczny, a służby dyplomatyczne i przedstawiciele władz USA wielokrotnie uspokajali opinię publiczną, że Polska nie zostanie w żaden sposób zmuszona do wypłaty rekompensat. W takim tonie wypowiadała się między innymi ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Georgette Mosbacher.