S17 od Piask do Hrebennego w rękach projektantów - wlubelskim.pl

S17 od Piask do Hrebennego w rękach projektantów

Wczoraj w Tomaszowie Lubelskim podpisano ostatnią z trzech umów na opracowanie dokumentacji drogi ekspresowej S17. Umowa objęła 55-kilometrowy odcinek od Zamościa do Granicy z Ukrainą. Tym samym cała 120-kilometrowa trasa od Piask do Hrebennego będzie w trakcie przygotowywania dokumentacji przygotowawczej.

Przetarg na prace projektowe podzielono na trzy części. Wczoraj podpisano umowę dla ostatniej części, obejmującej cztery odcinki realizacyjne (ok. 54,2 km): węzeł Zamość Wschód – w. Zamość Południe (ok. 12,2 km), w. Zamość Południe – Tomaszów Lubelski (początek obw. ok. 18 km), obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (dobudowa drugiej jezdni ok. 6,7 km) oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne (ok. 17,3 km). W opracowaniu jest już dokumentacja na pozostałe dwie części obejmujące w sumie pięć odcinków od Piask do węzła Zamość Wschód.

Wykonawca dokumentacji, firma IVIA, zaproponuje bardziej szczegółowe rozwiązania dla określonego w decyzji środowiskowej przebiegu trasy, z uwzględnieniem obsługi ruchu lokalnego. Projektanci przeprowadzą analizę i prognozę ruchu, opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów projektowania dróg, a także opracowania geologiczno–inżynierskie, hydrogeologiczne, geotechniczne i hydrologiczno-hydrauliczne. To pozwoli zaprojektować ostateczny techniczny wariant realizacji inwestycji i przeprowadzić rozpoznanie podłoża gruntowego. Koszt dokumentacji wyniósł 9,7 mln zł, a czas na opracowanie to 17 miesięcy.

Po otrzymaniu gotowej dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji realizowanej w systemie projektuj i buduj. Realizację całej S17 od Piask do Hrebennego przewidziano w latach 2021-2025.