W poniedziałek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się spotkanie poświęcone podpisaniu 3000 umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Beneficjentem jest Zamojskie Centrum Edukacji Enigma, które planuje stworzyć w mieście żłobek.

Poziom realizacji budżetu RPO powoduje, że znaleźliśmy się na 7. miejscu, wśród 16. województw, pod względem wydatkowania funduszy europejskich. Pamiętajmy, że te pieniądze mają na celu ożywienie regionów Polski, mają wyrównać nasze szanse z regionami starej Unii Europejskiej i dać nowy impuls do rozwoju” podkreślił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

„Bajkowy żłobek” to tytuł projektu jaki planuje zrealizować Zamojskie Centrum Edukacji Enigma. W ramach inwestycji, której ogólna wartość to blisko 1,5 mln zł, wykonana zostanie m.in. adaptacja pomieszczeń żłobka i jego otoczenia do obowiązujących przepisów w zakresie opieki nad dziećmi, pojawi się niezbędny sprzęt, meble czy zabawki. Zatrudnione zostaną także opiekunki do dzieci. Wartość ogólna projektu  wyniosła 1 496 148,00 zł, z czego UE dofinansowała 1 421 340,60 zł.

„Stowarzyszenie zajmuje się szeroko pojętą edukacją, kształcimy osoby dorosłe w szkołach policealnych. Niedawno pojawił się również pomysł otworzenia żłobka. Zapotrzebowanie w Zamościu jest bardzo duże, dlatego zdecydowaliśmy się objąć tym projektem 64 dzieci” – wyjaśniła właścicielka Zamojskiego Centrum Edukacji Enigma Elżbieta Jędruszczak.

Do 22 kwietnia województwo zakontraktowało ponad 6,67 mld zł, z około 9,57 mld zł. Do końca marca do Brukseli udało się przekazać dokumenty potwierdzające prawidłowość wydatkowania i rozliczenia prawie 2,2 mld zł środków UE. W najbliższych dniach rozliczone z Komisją Europejską zostanie kolejne 197,44 mln zł środków UE. To zaś oznacza, że nasze województwo nie straci tak zwanej „rezerwy wykonania”. Zgodnie z umową z UE rezerwa wykonania to 6% wartości całego RPO. Ten, na pierwszy rzut oka niewielki, odsetek to w gotówce ponad 133,8 mln euro (ponad 550 mln zł). Teraz te miliony przypisane zostaną na realizację zadań zaplanowanych w RPO (tzw. Osi Priorytetowych). Ponad 96,2 mln euro zasili przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, a ponad 37,6 mln euro trafi na wsparcie tzw. projektów miękkich.

Pula środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 dla województwa lubelskiego wynosi 9,57 mld zł. Do tej pory zakontraktowano już 6,67 mld zł co stawia nasz region na 7 miejscu w Polsce pod względem wydatkowania tych środków. W nadchodzącym miesiącu rozliczone zostanie kolejne blisko 200 mln zł środków unijnych. To zaś oznacza, że nasze województwo nie straci tak zwanej „rezerwy wykonania”. Zgodnie z umową z UE rezerwa wykonania to 6% wartości całego RPO. Ten, na pierwszy rzut oka niewielki, odsetek to w gotówce ponad 133,8 mln euro (ponad 550 mln zł). Ponad 96,2 mln euro zasili przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, a ponad 37,6 mln euro trafi na wsparcie tzw. projektów miękkich.

 

Powiązane
Scroll to Top